Begin met nazorg bij de start van bewindvoering

Eén van de thematafels tijdens de Dialoogsessie op 21 juni jl. was gericht op het onderwerp: Nazorg. Ondersteuning tijdens en na een schuldhulpverleningstraject, om weer zelfstandig de financiën op te kunnen pakken. Welke kansen en mogelijkheden zien we om nazorg een prominentere plek te geven in de keten van schulddienstverlening?

Het onderwerp 'nazorg' is ingebracht door kernteamlid van het Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen netwerk en ervaringsdeskundige: Jessica. Waarom dit een belangrijk onderwerk is, blijkt uit het interview met Jessica. "Ik had in het laatste jaar van het bewind wel weer wat zelf op willen pakken. Het leefgeld kan bijvoorbeeld per maand uitgekeerd worden, in plaats van per week. Zo kan iemand leren om op iets langere termijn met geld om te gaan. Of ik had aan het eind van de bewindvoering hulp kunnen krijgen in het maken van een overzicht van inkomen en uitgaven, het betalen van de vaste lasten en hoe je balans kunt houden. Nazorg zou eigenlijk al moeten beginnen bij de start van de bewindvoering."

Gelukkig is nazorg een thema waar meer aandacht voor is, ook bij organisaties in het netwerk van Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen. Wil je meer weten? Neem contact op!