Werken aan een gezamenlijke droom

Sociaal Werk Nederland en de Rabobank zijn de grondleggers van Moedige Dialoog. We vroegen Jacqueline Beekman (Sociaal Werk Nederland) en Daniëlle van den Akker (Rabobank), leden van het kernteam, naar de waarde van die samenwerking.

Daniëlle van den Akker (Rabobank) en Jacqueline Beekman (Sociaal Werk Nederland) zitten samen in het kernteam van Moedige Dialoog

Daniëlle van den Akker (Rabobank) en Jacqueline Beekman (Sociaal Werk Nederland) zitten samen in het kernteam van Moedige Dialoog

Sociaal Werk Nederland en de Rabobank zijn de grondleggers van Moedige Dialoog. We vroegen Jacqueline Beekman (Sociaal Werk Nederland) en Daniëlle van den Akker (Rabobank), leden van het kernteam, naar de waarde van die samenwerking.

Hoe hebben jullie elkaar gevonden
in Moedige Dialoog?
Jacqueline: 'We hebben een gezamenlijke  droom: zoveel mogelijk mensen financieel fit maken. Die droom maken we werkelijkheid door vanuit Moedige Dialoog in het hele land publiek-private netwerken op te zetten. Daarin werken maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden lokaal aan nieuwe,

baanbrekende oplossingen voor armoede
en schulden. Het is keihard werken om
die partijen bij elkaar te brengen. Voor
ze echt hun krachten kunnen bundelen, moeten ze vaak vooroordelen ontmaskeren, elkaars taal leren spreken en elkaars kunde op waarde schatten.'
Daniëlle: 'Als coöperatieve bank staan we voor een financieel gezond leven voor iedereen. Dat betekent ook dat we opstaan voor mensen die kampen met geldproblemen of zelfs langdurig in armoede leven. Toen Sociaal Werk Nederland ons benaderde voor wat toen nog Moedige Mensen heette, waren we meteen enthousiast. 

Ook wij zien dat er een nieuw type samenwerkingsverband nodig is om mensen structureel uit de financiële stress te halen. Je kunt binnen een paar maanden in de schulden raken, maar het kost vaak jaren om er weer uit te komen. Dat moet echt anders.'

Hoe versterken de Rabobank en Sociaal Werk Nederland elkaar binnen Moedige Dialoog?
Daniëlle: 'Dankzij ons grote netwerk van Rabobanken kunnen we lokaal bruggen slaan tussen maatschappelijke organisaties, overheden en ondernemers. Omgekeerd is het voor ons heel waardevol dat Sociaal Werk Nederland jarenlange ervaring heeft in het werken met de mensen om wie het gaat.'

Jacqueline: 'Wij hebben profijt van de Rabo-netwerken en we geloven daarnaast sterk in jullie denkkracht. Als commerciële organisatie bedenken jullie heel andere oplossingen dan wij. Bovendien zijn jullie gewend om snel in actie te komen. Samen kunnen we veel meer bereiken, daarin maken we flinke stappen.'

Wat zien jullie als de grootste uitdagingen voor Moedige Dialoog?
Jacqueline: 'Er ontstaan steeds meer Moedige Dialoognetwerken, maar we moeten oppassen dat we niet vastlopen in bestaande regels en protocollen voor de aanpak van schulden en armoede. Het unieke van Moedige Dialoog is juist dat we alle partijen binnen de netwerken uitdagen om uit hun comfortzone te komen. Van bedrijven, onderwijs en overheden tot sociaal werk: iedereen moet komen met nieuwe, blijvende oplossingen.'

Daniëlle: 'Daarnaast staan we nu samen voor de grote uitdaging om de ontstane netwerken duurzaam overeind te houden. Het landelijke kernteam en de stuurgroep gaan de lokale netwerken daarom nadrukkelijker ondersteunen bij de uitvoering. Want ondertussen is ons wel duidelijk geworden dat er meer tijd nodig is om onze gezamenlijke droom te verwezenlijken. Als bank zijn we gewend om snel resultaten te boeken, maar Moedige Dialoog vraagt om een organisch proces. Dat is een langetermijninvestering waar we straks met z’n allen de vruchten van plukken.'

 

De toekomst
'We staan aan de vooravond van grote veranderingen', voorspelt Jacqueline. 'Het aantal netwerken groeit. We gaan ons derde jaar in, met zicht op nog eens vijftien netwerken. Bovendien gaan we landelijk nauwer samenwerken met interessante partners als fiKks, Geldfit en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Met hen zijn we aan het zoeken naar een alternatief voor de gekmakende kronkelwegen en doodlopende straatjes waar mensen met schulden nu in belanden. We willen een snelle, overzichtelijke route die ook preventieve impact heeft. Daar samen aan werken met banken en het bedrijfsleven geeft echt energie én perspectief!'

Aan de slag met groei
'Tegelijkertijd brengt dat nieuwe dilemma’s met zich mee. Kan onze organisatievorm die groei wel aan? Is het denkbaar dat we op termijn een afzonderlijke, landelijke stichting worden? Welke voor- en nadelen heeft dat voor de betrokken partijen en voor de doelgroep? Kun je dan bijvoorbeeld wel het prettige karakter van een gedecentraliseerd netwerk behouden: een ronde tafel, zonder iemand aan het hoofd? Met dergelijke vragen moeten we de komende tijd aan de slag.'

Elke gemeente een netwerk
'Mijn uiteindelijke droom voor Moedige Dialoog? Dat elke gemeente een eigen publiek-privaat netwerk heeft met lokale partijen die samenwerken in de strijd tegen armoede en schulden. En dat al die lokale netwerken duurzaam ondersteund worden door een landelijk netwerk. Dat netwerk houdt contact met de landelijke politiek en verbindt netwerken onderling zodat die van elkaar kunnen leren. Zo kunnen we bijdragen aan een sociaal en economisch gezond Nederland, daar ben ik heilig van overtuigd.'