Programma's

Moedige Dialoog zet zich in om Nederland financieel redzaam te maken. Dat doen we door kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie te organiseren tussen publieke en private organisaties en initiatieven. Samen worden we beter in het voork√≥men van financi√ęle problemen en het eerder bieden van effectieve hulp als deze problemen er zijn. We zetten hierbij met name in op onderstaande programma's en doelgroepen.