Privacy

Moedige Dialoog hecht grote waarde aan jouw privacy. Persoonlijke gegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij leggen hieronder uit wat we met de informatie doen die we via deze website van jou krijgen.

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij jouw bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je onze website bezoekt. Wij kunnen er ook mee zien dat je de website bezoekt. Deze gegevens zijn anoniem, dus niet herleidbaar naar jou.

Je kunt in je browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor je gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor jou zijn. 

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden met Google Analytics, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Beveiliging
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens.

Foto's
We doen er alles aan om te voorkomen dat we een foto plaatsen waar je op staat zonder dat we jouw toestemming hebben. Mocht dit toch voorkomen en je hebt er bezwaar tegen, laat dit dan aan ons weten via info@moedigedialoog.nl.

Delen persoonsgegevens
Wij delen persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer de wet of de rechter ons daartoe dwingt.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we met links verwijzen. We adviseren je dan ook om de privacyverklaring van deze websites te lezen als je van deze websites gebruik maakt.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten of Moedige Dialoog persoonsgegevens heeft, neem dan contact met ons op via info@moedigedialoog.nl.
Je hebt de volgende rechten:
• Informatie krijgen over welke persoonsgegevens Moedige Dialoog heeft en wat daarmee gedaan wordt;
• inzage in de persoonsgegevens die Moedige Dialoog heeft;
• het laten corrigeren van eventuele fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en deze privacyverklaring. Bekijk privacyverklaring daarom regelmatig voor een update van ons privacybeleid.

Klacht 
Als je vindt dat wij je niet goed helpen in het kader van jouw privacy, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens). Meer informatie kun je vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl.