Privacy Statement

Moedige Dialoog hecht grote waarde aan jouw privacy. Persoonlijke gegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij leggen hieronder uit wat we met de informatie doen die we via deze website van jou krijgen.

Introductie.
Stichting Moedige Dialoog organiseert lokale netwerken in een samenwerkingsvorm. Met deze samenwerkingsvorm worden private partijen, publieke partijen en ervaringsdeskundigen met elkaar verbonden om op lokaal niveau schulden- en armoedeproblematiek aan te pakken. Wil jij of jouw organisatie daarbij ook een bijdrage leveren? Dan worden daarbij mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. In dit Privacy Statement vertellen we je graag meer over hoe Stichting Moedige Dialoog omgaat met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
Dit Privacy Statement gaat over de verwerkingen van persoonsgegevens door Stichting Moedige Dialoog. Voor vragen of meer informatie over dit onze gegevensverwerkingen en dit Privacy Statement kan je met ons contact opnemen via info@moedigedialoog.nl. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over iemand zeggen. Bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Gegevens van een rechtspersoon zijn in principe geen persoonsgegevens.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens? En waarom verwerken wij deze?
Wij kunnen op meerdere manieren jouw persoonsgegevens hebben verkregen.

  • Het kan zijn dat je jouw contactgegevens op onze website hebt ingevuld. Bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief of bij het aanmelden voor een activiteit.
  • Het kan ook zijn dat je om meer informatie hebt gevraagd over onze stichting, de initiatieven of andere aspecten. En daarom jouw contactgegevens hebt ingevoerd.
  • Of mogelijk heb je aangegeven een bijdrage te willen leveren aan onze stichting, door bijvoorbeeld betrokken te zijn bij een lokaal initiatief. En is met jou afgesproken dat wij jouw naam en contactgegevens daarom zullen verwerken. Dit om bijvoorbeeld de deelnemers in het bewuste lokale netwerk met elkaar in contact te brengen.

Je mag het ons ook altijd laten weten wanneer je niet langer meer op prijs stelt dat jouw gegevens worden verwerkt. Wij zullen de verwerking dan stoppen. Op het moment dat je niet langer betrokken bent bij Stichting Moedige Dialoog en haar initiatieven zullen wij deze persoonsgegevens weer verwijderen.

Ook plaatsen wij of derden op onze website cookies die persoonsgegevens verwerken. Hiervoor kunnen wij je vragen om jouw toestemming.

Jouw rechten.
Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan heb je bepaalde rechten. Deze worden hierna kort toegelicht. Als je gebruik wilt maken van deze rechten dan kan je met ons contact opnemen via info@moedigedialoog.nl. Jouw rechten zijn:

  • Recht op inzage: je kan met ons vragen of we jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Als dat het geval is, dan kan je ons inzage vragen in deze gegevens.
  • Recht op rectificatie: dit betekent dat je ons kan vragen om je gegevens te wijzigen. Of om aanvullingen te doen als blijkt dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt.
  • Recht op gegevenswissing: in bepaalde situaties kan je ons vragen om de gegevens die wij van je hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld wanneer je niet langer betrokken bent bij de Moedige Dialoog.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je kunt in bepaalde situaties je persoonsgegevens opvragen om deze zelf te gebruiken. Of om deze gegevens mee te nemen naar een andere organisatie. Dit recht gaat dus over de overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.
  • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties kan je ons vragen om de persoonsgegevens die we van je verwerken te beperken.

Heb je een vraag of klacht?
Neem dan contact met ons op via info@moedigedialoog.nl, we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen. Eventueel kan je ook een vraag of klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Meer informatie over dat proces is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen.
Wanneer er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij ons Privacy Statement daarop aan. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons Privacy Statement is te vinden op onze website.