We gebruiken cookies op onze website.

Clairette van der Lans

Personeel met geldzorgen – Advies voor werkgevers – Schuldenaanpak door gemeenten

Heeft u als werkgever, gemeente, schuldeiser of andere professional vragen over de aanpak van geldzorgen / schulden? Dan denk ik graag met u mee!

Ik werk bij Wijzer in geldzaken (een initiatief van het ministerie van Financiën) aan dit onderwerp. Een op vijf huishoudens heeft geldzorgen en er zijn veel manieren om dit te voorkomen en aan te pakken. Voor werkgevers hebben we het project Financieel fitte werknemers. Meer dan 60% van de werkgevers heeft personeel met geldzorgen. Ze merken dat bijvoorbeeld aan loonbeslagen, verzoeken om voorschotten, verzoeken om meer uren werk en ziekteverzuim. Ik spreek veel werkgevers over hun aanpak en wat wel / niet werkt in de praktijk.

Op onze website delen we ook praktijkverhalen van werkgevers en veel tips over herkennen, bespreken en verwijzen bij geldzorgen. Ik denk graag met u mee hoe u dit kunt aanpakken binnen uw organisatie!

Voor gemeenten en andere organisaties heb ik een handig overzicht gemaakt met vele initiatieven op het gebied van preventie, educatie, vroegsignalering en hulp bij schulden.

Zowel landelijk als lokaal, voor verschillende doelgroepen, waaronder ook jongeren, laaggeletterden, ZZPers e.d. Dit deel ik graag met u en ik kan meedenken over wat bij uw organisatie zou kunnen passen. Ook hebben we een overzicht van lesmaterialen voor alle onderwijsniveaus van vele aanbieders: geldlessen.nl.

En u kunt bij mij en mijn collega’s terecht voor vragen over Week van het geld, financieel kwetsbare groepen & corona geldzorgen en de pensioen3daagse.

Datum en tijd:
Clairette is doorlopend beschikbaar voor 2022.