Lid Raad van Toezicht

Sluitingsdatum: 1 juli 2021

Voor Stichting Moedige Dialoog zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht.

Functieomschrijving
Ben jij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het tegengaan van problematische schulden en armoede? Ben je betrokken bij initiatieven die zorgen voor een meer rechtvaardige maatschappij? Heb je ervaring als ondernemer of ben je betrokken bij de activiteiten van ondernemers? Heb je veel relevante ervaring opgedaan tijdens een maatschappelijke carrière in het bedrijfsleven, bij de overheid, in het maatschappelijke domein of als toezichthouder in een of meerdere van deze organisaties: wij zijn op zoek naar jou als Lid van onze Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Het Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor Stichting Moedige Dialoog en voert daarom de bedrijfsvoering uit. De Raad van Toezicht laat zich informeren over de gang van zaken binnen de stichting en denkt mee over de maatschappelijke functie van het onderwijs in de samenleving. Het bestuur legt formeel verantwoording af aan de raad van toezicht en tegelijkertijd werken Bestuur en Raad van Toezicht samen bij het tot stand brengen van een duurzame bedrijfsvoering in een speelveld met een groot maatschappelijk belang.
Onze stichting vindt het belangrijk dat elk lid van de raad van toezicht zich geboeid, aangesproken en verbonden voelt door het doel van Moedige Dialoog en de identiteit die zij heeft.

Je bouwt vanuit de rol van de raad van toezicht mee aan de verdere ontwikkeling van de stichting en van de rol en betrokkenheid van de stichting bij andere maatschappelijke initiatieven. Maar ook draag je bij aan de ontwikkeling van de ondernemende activiteiten van de Stichting op dit gebied. Het is belangrijk om de functie van toezichthouder adequaat te vervullen en je kunt daarbij de verschillende rollen van toezicht en bestuur scheiden. Het is belangrijk dat je voldoende tijd vrij kunt maken om de vergaderingen van de raad van toezicht (minimaal vijf keer per jaar) bij te wonen en daar waar gewenst vanuit jouw specialisme met het Bestuur mee te denken.

Voor de Raad van Toezicht is diversiteit en inclusie vanzelfsprekend. Gelet op de samenstelling van het team prevaleren, bij gelijk bevonden geschiktheid, vrouwelijke kandidaten met een niet-Westerse etno-culturele afkomst.

Interesse? Kijk voor meer informatie in de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden
Deze nevenfunctie is op dit moment onbezoldigd. We gaan ervan uit dat je voldoende tijd beschikbaar kunt maken voor de werkzaamheden binnen de Raad van Toezicht. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht duurt 3 jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herverkiezing voor nog een periode van 3 jaar.

Organisatie
Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. We bouwen netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. We leggen met elkaar een fundament voor een duurzaam ecosysteem als basis voor programma’s en instrumenten om maximaal impact te realiseren. Dit met focus op educatie, preventie en vroegsignalering. We zorgen dat diverse organisaties elkaar vinden vanuit hun lokale betrokkenheid en motivatie om de eigen regio vitaal te maken. Dat vraagt moed en dialoog.

Meer informatie
Ben jij het nieuwe lid voor de Raad van Toezicht van Stichting Moedige Dialoog? 

Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 1 juli 2021 naar arjandejong@live.nl. Voor vragen kun je terecht bij Arjan de Jong, via 06 – 34 04 09 03. 

We streven ernaar om binnen twee weken na de sluitingstermijn een voorselectie te hebben gemaakt en in gesprek te gaan met mogelijke kandidaten.