Programma's

Om onze ambitie te realiseren hebben we vier thema’s gedefinieerd in vier werkgroepen met een eigen kartrekker:

- opgroeien in armoede (voorzitter Maud Diemer, CMO STAMM);

- versterken van het netwerk (voorzitter Mirjam Nagelmaker, Stadjers Hand in Hand)

- werkende armen (voorzitter Tino Muis, Rabobank);

- procesverbetering rond schulden (schuldeisers en hun rol) en het verbeteren van de schuldhulpverlening (Saskia Duursma, CMO STAMM).

Elke werkgroep verkent wat de problemen zijn op het thema en organiseert vervolgens een dialoog-bijeenkomst met relevante partijen en ervaringsdeskundigen. Een korte introductie van iedere werkgroep:

Opgroeien in armoede

Deze werkgroep gaat met de resultaten uit de gehouden hackathon aan de slag. Een van de ideeën is een “Super school” waarin kinderen de gehele dag naar school gaan en van daar uit allerlei culturele, sportieve en muzikale activiteiten ondernemen. Op deze manier is het hebben van geld voor contributies niet meer nodig en kunnen kinderen uit armoede gezinnen ‘normaal’ opgroeien en hun talenten ontwikkelen.

Daarnaast is de werkgroep medeorganisator van een kinderfestival in Haren op 27 juni 2020 waarbij talenten van kinderen centraal zullen staan.

Stichting Moedige Dialoog Groningen is via deze werkgroep ook verbonden met de landelijke Alliantie Kinderarmoede. We gaan er gezamenlijk voor zorgen dat in het jaar 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen meer zijn die in armoede vervallen. (zie voor meer informatie https://alliantiekinderarmoede.nl)

 

Netwerk versterken

Deze werkgroep heeft de ‘Droomkaarten’ uitgevoerd, een project waarbij mensen bij wie het netwerk is uitgedund, elkaar helpen bij het realiseren van hun wensen en dromen. Daar waar het niet lukt, kan het netwerk van Moedige Dialoog ondersteunen. Dit project is nu opgenomen in het programma ‘Stadjers Hand in Hand’. De werkgroep gaat opnieuw een dialoog-bijeenkomst organiseren voor het verder verkennen van het thema.

 

Werkende armen

Deze werkgroep is bezig om met bedrijven een dialoog te organiseren over het probleem van medewerkers met loonbeslag. Daarnaast is de werkgroep een sociale kaart aan het opzetten om werkgevers de mogelijkheid te geven hun medewerkers door te verwijzen. De werkgroep participeert actief mee in de NVB-pilot. Deze beschrijven we even verder op.

 

Schuldhulpverlening en Wet- en regelgeving

Deze werkgroep is het innovatieve project ‘Schuldenrechter’ gestart samen met onder andere de Rechtbank, GKB, Gemeente Groningen en insolventierechter Erik Boerma. CMO STAMM faciliteert het proces en zorgt ervoor dat elke bijeenkomst goed voorbereid wordt ingezet. Het doel is om:

- het huidige schuldhulpverleningsproces in kaart te brengen om deze optimaliseren

- dit proces te stroomlijnen en te onderzoeken wat voor de klant het beste is

- te onderzoeken of er in het proces verbindingen tussen gemeente en rechtbank te leggen zijn

- met als doel tijdwinst voor de klant

 

NVB-pilot: Geldfit en FiKks

Naast de vier werkgroepen is Moedige Dialoog Groningen betrokken bij een pilot. Van Sociaal Werk Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben we de opdracht gekregen om Geldfit en FiKks in Groningen te implementeren in samenwerking met het lokale veld als middel om mensen met financiële problemen vroegtijdig in beeld te krijgen. Meer informatie over Geldfit vind je via deze link https://geldfit.nl. Meer info over FiKks vind je op https://wijgaanhetfikksen.nl. Het doel van de pilot is om beide initiatieven en hulpmiddelen in Groningen bekendheid te geven en tot een succes te maken. Maud Diemer van CMO STAMM is projectleider/kwartiermaker van dit project.

 

Momenteel zijn er geen programma's