Rechtsvorm

De rechtsvorm van Moedige Dialoog is een stichting. Moedige Dialoog heeft een meerhoofdig Raad van Bestuur en werkt volgens het Raad van Toezicht model.

Raad van Bestuur en kernteam

Raad van Bestuur:
J.E. (Jacqueline) Beekman (bestuurder)
D. (Daniëlle) van den Akker (bestuurder)

Kernteam:
C. (Christophe) Geuskens
R. (Reggy) Schutte

Vrijwillige ondersteuning:
K.J. (Karlijn) van Riet

Raad van Toezicht Moedige Dialoog

De Raad van Toezicht is zo divers mogelijk samengesteld om een breed draagvlak te waarborgen.
Met ingang van 2 december  2019 wordt de Raad van Toezicht gevormd door:

A. de Jong (voorzitter)
E. den Besten (vicevoorzitter)
H. Sukhraj
L. Staal
T. Harms

Vergoeding leden Raad van Toezicht
De vijf leden van de Raad van Toezicht van Moedige Dialoog ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

Raad van Advies

De Raad van Advies komt vier keer in 2020 bij elkaar. De opzet is dat de RvA gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseert.

Particulier:
Ricco de Goede
Anneke Krakers

Publiek:
Gerria Toeter-Aalderink
Marian Kemper
Ad van Rijen

Privaat:
Elma Vriezekolk
Floris Went

Ervaringsdeskundige:
Marc Mulder
Henk Pragt

Onderwijs/Innovatie en kennis:
Cees Brouwer
Bo Dury