Dag van de armoede

17 oktober is het de Dag van de Armoede. Niet een dag om te vieren, maar wel om stil te staan bij alle mensen voor wie het iedere dag een Dag van de Armoede is. Soms al jaar in jaar uit.

17 oktober is het de Dag van de Armoede. Niet een dag om te vieren, maar wel om stil te staan bij alle mensen voor wie het iedere dag een Dag van de Armoede is. Soms al jaar in jaar uit.
Maar stilstaan is niet genoeg. We moeten juist vooruit. Want het is natuurlijk schandalig dat anno 2019 nog steeds honderdduizenden Nederlanders het eind van de maand moeten zien te halen met een inkomen onder het bestaansminimum.
Voor hen lijken de geldproblemen niet af te nemen. Integendeel: voor velen lijkt geldgebrek een onwrikbaar gegeven.
De Rijksoverheid gaat dit niet oplossen, zoveel is duidelijk. Het Rijk is immers niet alleen de gróótste schuldeiser maar ook de minst constructieve, die eraan bijdraagt dat een kleine betalingsachterstand in no time kan uitgroeien tot een ontwrichtende schuld.
Maar gelukkig is er ook een kentering. Binnen Moedige Dialoog maar ook elders zien we dat veel mensen bereid zijn om nu echt iets te veranderen. Die het taboe op armoede en schulden willen doorbreken. Die beseffen dat het iederéén kan overkomen. Want niet alleen het geluk ligt om de hoek, ook pech is nooit ver weg. Een scheiding, een reorganisatie, een ziek kind: het kan allemaal leiden tot hoge kosten die je draagkracht te boven gaan.
En helaas weten we nog niet precies welke aanpakken rond armoede en schulden goed werken. Er gaat veel tijd en energie naar interventies waarvan we niet weten hoe effectief ze zijn. Gedegen onderzoek is nodig, zodat je zinloze exercities achterwege kunt laten.
Dergelijk onderzoek kost geld, maar dat geld is er. Denk aan de budgetten die nu naar de schuldenindustrie gaan. En denk aan het hele toeslagencircus dat inmiddels te complex voor de mensen die er baat bij kunnen hebben. Schaf het af, verzin iets beters!
Wij geloven in het samen optrekken van publieke en private partijen. Die combinatie zorgt voor nieuwe moed, nieuw elan, andersoortige oplossingen. Dat zien we nu al in dertig Moedige Dialoognetwerken. Die kant moet het op, als onderdeel van een grotere, nationale en zelfs wereldwijde beweging. In die zin was het uitermate hoopvol dat de Nobelprijs voor Economie dit jaar ging naar drie onderzoekers van armoedebestrijding.
Wie weet lukt dan ooit om het “van de” weg te halen uit de Dag van de Armoede.

Dag Armoede, vaarwel!

 

Christophe Geuskens
Landelijk kernteam