Veranderkamer succesvol incasseren

Achterstanden incasseren op een manier waarbij er gekozen wordt voor een oplossing die zowel voor de inwoners als voor de schuldeiser leidt tot een positief resultaat; daar draait het om bij de Veranderkamer Succesvol Incasseren.

Een samenwerking tussen Moedige Dialoog Nederland, experts van schuldeisers zowel van Rijksoverheid, gemeenten, primaire vaste lasten, particuliere schuldeisers, incasso en deurwaarders. Met als doel te komen tot een andere manier van het incasseren van achterstanden en schulden, waarbij huishoudens tot een oplossing van geldzorgen komen waarbij indien mogelijk een traject bij Schuldhulpverlening voorkomen kan worden. Gezamenlijk zijn zij tot de impactclaim gekomen:

Geen geldstress bij huishoudens die niet bij Schuldhulpverlening thuishoren. 

 

Hiervoor hebben zij de belangrijkste wegen benoemd die zij moeten bewandelen om dit te realiseren: 

  • Eén platform voor de burger om inzicht te krijgen in alle schulden
  • Iedereen kan zelfredzaam blijven / worden
  • Een andere manier van denken over sociaal incasseren

Impactdoel 1: Eén platform voor de burger om inzicht te krijgen in alle schulden
Het platform geeft kans op een andere rol van de incassant. Doordat iedereen werkt volgens hetzelfde plan komt er meer zicht voor de inwoner en hoeft er minder stress te ontstaan. Als het platform er eenmaal is zal een pauzeknop ook eenvoudig realiseerbaar zijn. Belangrijk hierbij is dat iedereen meedoet, dit moeten we stimuleren of wettelijk regelen. Het zou goed zijn dit te koppelen aan een app voor bestedingsruimte. Er moet sprake zijn van 1 plan van aanpak voor gemeenten. 

Impactdoel 2: Iedereen kan zelfredzaam worden / blijven
We willen meer perspectief bieden, mensen baas over de eigen portemonnee laten zijn, waardoor ze trots kunnen zijn en de eigenwaarde kunnen behouden. Hierdoor ontstaan er minder drempels om tot oplossingen te komen, is er beter bereik en is er meer verantwoordelijkheidsgevoel. Er ontstaat met en beter inzicht in de achterliggende problematiek waardoor we individueler, mensgericht en in begrijpelijke taal kunnen benaderen. 

Impactdoel 3: Een andere manier van denken over sociaal incasseren
Er is verandering in het denken over schulden maar 'het systeem' in niet meegegroeid. De wil is er wel, maar manier van behandelen (per schuld en niet de totale schuld) en de manier van aanbesteden van incasso zijn niet sociaal gericht. Daarom moet er wat gebeuren; lobby bij de wetgever, definiëren van sociale incasso en maatschappelijk belang van sociaal incasseren moet aangetoond worden. Daar is één belangrijk ding voor nodig: Geld!

Meer informatie over de veranderkamer? Neem contact op met Marc Mulder marc.mulder@moedigedialoog.nl