Uitnodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden

Mensen uitnodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden. Hoe doe je dat dan? We willen vaak gauw naar de oplossing en als het even kan met niet al teveel tijd en inzet. Iedereen is druk! Een herkenbare uitdaging voor ons allemaal.

Jacqueline Beekman - Bestuurder Moedige Dialoog Nederland

Jacqueline Beekman - Bestuurder Moedige Dialoog Nederland

En toch is het de kunst en onze collectieve ambitie om juist op die momenten Moed te tonen. Moed om even stil te staan. Moed om rebels te durven zijn. De Moed te hebben om te snappen dat er geen quick wins zijn als het gaat over geldzorgen verminderen.

Het vraagt duurzame inzet en de Moed om woorden als Vertrouwen en Bewustwording te ontleden en te bekijken wat dat vraagt. Van de werkgever, werknemer en van ons als Moedige Dialoog netwerk. Vooral om dat ene doel voor ogen te houden, mensen een leven weer oppakken vanuit perspectief i.p.v. overleven.

Ik moedig iedereen aan in ons netwerk om de dialoog nog meer aan te gaan, dan wat jullie allemaal al doen. De dialoog tussen publiek en privaat en mensen uit te nodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden. Als we dat nog meer durven doen dan stopt het niet bij de dialoog en kunnen we de verandering in zetten vanuit ambitie en impact over dat wat werkt!