Routekaart 'Hulp bij geldzorgen'

Moedige Dialoog Westland heeft een routekaart ontwikkeld. Op deze routekaart staat waar Westlandse inwoners hulp bij financiële vragen kunnen vinden.

Vooral nu, naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis, verwachten wij een hoop inwoners die kampen met (aankomende) geldzorgen. De groep heeft wellicht geen idee dat er hulp mogelijk is en ook niet waar zij terecht kunnen. Met de routekaart is het voor de inwoner inzichtelijk waar zij hulp kunnen inschakelen. Naast de routekaart is er ook een werkinstructie voor de professional beschikbaar met onder andere signalen waaruit financiële problemen blijken. De routekaart is zo eenvoudig mogelijk opgesteld en getoetst door een groep laaggeletterden bij Bibliotheek Westland.

Op de routekaart zijn verwijzingen naar Vitis Welzijn afdeling Financiële Welzijnsdiensten, waaronder Thuisadministratie en de Buurt Informatiepunten. Schuldhulpmaatje voor hulp bij schulden, gemeente Westland Schuldhulpverlening. Ook zijn er verwijzingen voor digitale hulp zoals www.wijgaanhetfiksen.nl. Een breed scala van mogelijkheden voor de Westlandse inwoner.

De verspreiding van de routekaart vindt momenteel plaats binnen verschillende organisaties.

Wilt u digitale of fysieke exemplaren ontvangen van de routekaart en de werkinstructie? U kunt een mail sturen naar westland@moedigedialoog.nl of contact opnemen met Rachel van der Kaaij 06-403 888 72. Ook sluiten wij graag aan bij een (digitaal) (werk)overleg om de routekaart toe te lichten.