Nieuws over Geldzorgen De Baas vanuit de netwerken

De afgelopen periode hebben verschillende netwerken in het land bijeenkomsten met werkgevers georganiseerd. Zo was er een bijeenkomst in Epe en voor Noorderlink  en heeft Moedige Dialoog Geldzorgen De Baas gepresenteerd in Rotterdam.

Tijdens de bijeenkomsten vragen we de deelnemers naar hoe zij kijken naar het onderwerp  ‘werknemers en geldzorgen’. Gemiddeld schatten de werkgevers die wij spraken het aantal werknemers binnen hun organisatie dat regelmatig stress heeft door geldzorgen op 27%. Op de vraag in hoeverre dit het welbevinden van de werknemer beïnvloedt op een schaal van 1 tot 10, is het antwoord 8. De mate van invloed op het functioneren wordt gescoord met een 7 en de mate van invloed die stress door geldzorgen heeft op de organisatie wordt ook beoordeeld met een 7.

88% van de werkgevers die wij spraken vindt dat werkgevers een rol hebben in het ondersteunen van werknemers met geldzorgen. Op een schaal van 1 tot 5 scoort ‘signaleren en doorverwijzen’, evenals ‘in gesprek gaan’ een 4 . ‘Samen oplossingen zoeken’ en ‘hulp bieden bijvoorbeeld met maken van budgetplannen’ scoren een 3 en ‘geld lenen’ en ‘weet niet’ scoren een 2.

57% van de werkgevers die meededen met de kennissessies investeert op dit moment in het voorkomen en/of oplossen van stress door geldzorgen bij werknemers. 29% doet dat nog niet maar overweegt het wel en 38% doet dat niet.

Redenen om te investeren die genoemd worden zijn onder andere goed werkgeverschap, mensen regie teruggeven over hun leven, voorkomen van (kosten door) verzuim en uitval, positieve, gemotiveerde, betrokken en verbonden medewerkers, continuïteit, gezondheid, duurzame inzetbaarheid, welbevinden.

In de bijeenkomsten kwam ook aan de orde dat werkgevers vaak niet weten waar te beginnen met investeren in het voorkomen van en ondersteunen bij geldzorgen. Werkgevers geven daarnaast aan behoefte te hebben aan voorbeelden van return on investment m.b.t. productiviteit en kosten. Zij willen graag dat het onderwerp collectief wordt opgepakt binnen de betreffende branche. Daarbij geven zij aan dat er behoefte is aan standaard formats met veel ruimte voor maatwerk, want ‘iedere organisatie is anders’. Ook geven zij aan te denken aan een bedrag per medewerker, opgenomen in de cao. En belangrijk is dat er zoveel mogelijk integratie is binnen bestaande werkwijzen en systemen.

Wil je als kwartiermaker, lid van een kernteam of geïnteresseerde graag meer weten over het programma Geldzorgen de Baas? Neem dan contact op met Iris van der Wal