Nieuwe collega's

Graag stellen wij onze 3 nieuwe collega's aan u voor.

Welkom!

Iris van der Wal

Renate Smit

Marc Mulder

Samen gaan we ons inzetten voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. Door te bouwen aan netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. We leggen met elkaar een fundament voor een duurzaam ecosysteem als basis voor programma’s en instrumenten om maximaal impact te realiseren. Dit met focus op educatie, preventie en vroegsignalering. We zorgen dat diverse organisaties elkaar vinden vanuit hun lokale betrokkenheid en motivatie om de eigen regio vitaal te maken. Dat vraagt moed en dialoog.

Marc Mulder.

Jaren geleden was ik ondernemer totdat ik door omstandigheden moest stoppen en in de schulden terecht ben gekomen. Wat mij daarna is overkomen heeft mij in een diep dal doen terecht komen. Hier uit ben ik langzaam opgekrabbeld door aan de slag te gaan om mensen met schulden te helpen. Van vrijwilliger werd ik schuldhulpverlener, van schuldhulpverlener heb ik mij ontwikkeld tot ervaringsdeskundige. Mijn verhaal deel ik inmiddels via de campagne 'Kom uit je Schuld' en op vele bijeenkomsten van gemeenten en welzijnsorganisaties. In mijn ontwikkeling als ervaringsdeskundige heb ik inmiddels de stap gezet naar Movisie, een landelijk kennisinstituut, waar ik niet alleen mijn inhoudelijke kennis deel over Armoede en Schulden maar waar ik ook werk aan betere inzet van ervaringskennis bij organisaties en gemeenten. Via de Arnhemse Dialoog was ik al verbonden aan de Moedige Dialoog, dit werd voortgezet met een deelname aan de Raad van Advies afgelopen jaar. Dit jaar maak ik deel uit van het Kernteam om de dialoog te versterken met ervaringskennis en de wil om het gesprek aan te gaan over de rol van schuldeisers in de verbetering van de positie van mensen met Schulden en Armoede.

Renate Smit.

Vanaf 2017 betrokken bij de Sallandse Dialoog – nu Moedige Dialoog Salland. Eerst als coördinator van de bedrijvendesk, sinds mei 2019 als kwartiermaker. Samen met onze 35 partners helpen we mensen financieel redzamer te worden en dragen we eraan bij dat minder mensen in financiële problemen komen óf dat zij uit de schulden komen. Ik geloof echt in de kracht van het netwerk, samen kunnen we versnellen en meer impact maken. Geweldig om nu aan de slag te gaan in het kernteam van Moedige Dialoog Nederland en samen onze ambities waar te maken. 

Het taboe rondom geldzorgen wil ik heel graag verkleinen, het kan iedereen even tegenzitten, huishoudens, jongeren, ondernemers. Op tijd hulp krijgen is daarbij essentieel. Mijn wens is dat de schaamte eraf gaat, dat mensen eerder aan de bel trekken om hulp te vragen, want als we er snel bij zijn dan kunnen we voorkomen dat deze schulden problematisch worden met alle gevolgen van dien.

 

Iris van der Wal.

Ik ben Iris van der Wal, 44 jaar en kom uit Apeldoorn.

In 2005 ben ik begonnen bij de Rabobank, en adviseer ik particuliere klanten over financiële producten en diensten. Samen met de klant kijk ik graag naar de behoefte en naar oplossingen die op dat moment bij de levensfase passen. Want door diverse gebeurtenissen, de welbekende life-events kunnen risico’s optreden die financiële impact hebben.

Naast deze werkzaamheden zet ik mij ook graag in voor maatschappelijke thema’s zoals Iedereen financieel gezonder. Denk hierbij aan gastlessen op diverse scholen, informatie verstrekken over veilig bankieren en mijn deelname sinds 2018 in de Moedige Dialoog Apeldoorn. Projecten oppakken die bijdragen aan een betere lokale leefomgeving geven mij veel energie. Daarbij zoek ik graag de samenwerking op met andere partners/ organisaties.

Naast deze rol, ben ik ook moeder, echtgenote en onderneem ik graag samen met vrienden leuke dingen. Dat ondernemende zit ook een beetje in mijn bloed. Mijn vader is altijd eigen ondernemer geweest. Als kind plukten we daar de vruchten van maar ik heb op latere leeftijd ook de keerzijde ervaren toen het bedrijf door omstandigheden geen toekomst meer had met alle gevolgen van dien. Ik heb dan ook zijdelings ondervonden wat financiële problemen voor een schade aan kan richten. Buiten geldzorgen heeft het ook een enorme sociale impact.

Toen ik in 2017 middels een loopbaantraject ging zoeken naar mijn drives, viel alles op zijn plek. Dat ondernemende, resultaat gedreven in combinatie met het sociale wilde ik inzetten om mij verder te gaan oriënteren. Hoe gaaf als je deze eigenschappen gaat samenbrengen en op die manier een klein beetje verschil kan maken!

De  stap naar Moedige Dialoog voelt daarom erg goed! Ik zal mij voornamelijk gaan inzetten op Sales. Al vele netwerken zijn inmiddels operationeel, maar de ambitie is natuurlijk dat er veel meer netwerken in Nederland gaan ontstaan. Daarnaast ga ik mij echt inzetten om met werkgevers in gesprek te gaan. We hebben een geweldig programma die werkgevers inzicht geven in deze problematiek en we geven ze handvatten die toepasbaar zijn bij eigen werknemers. Want 1 werknemer met financiële zorgen kost een werkgever al gauw 13000 euro per jaar. Daarnaast wil je als werkgever toch ook je verantwoordelijkheid pakken door in een eerder stadium al met je werknemer in gesprek te gaan om op die manier grotere problemen te voorkomen.

Wellicht komen wij elkaar in die setting eens tegen en maken we nader kennis! Ik kijk er naar uit!!