Moedige Dialoog Leeuwarden is gestart; niet praten maar doen!

“Niet praten maar doen!” Dat was met name de wens die werd uitgesproken toen Nynke Andringa als kwartiermaker bij Moedige Dialoog Leeuwarden startte.

Nynke Andringa - kwartiermaker Moedige Dialoog Leeuwarden

Nynke Andringa - kwartiermaker Moedige Dialoog Leeuwarden

“Een leuke uitdaging!” aldus Nynke. Zij staat sinds 1 mei aan het roer en dat was het startpunt voor Moedige Dialoog Leeuwarden!

Moedige Dialoog Leeuwarden heeft de intentie om armoede, in welke vorm dan ook, stevig te verminderen door samen te werken, te verbinden en de krachten te bundelen om in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken en te realiseren.

Daarbij vroeg ze zich wel af hoe de moedige dialoog, met nadruk op dialoog, zich verhoudt tot die nadrukkelijke wens om in actie te komen.

De gemeente Leeuwarden zet zich samen met verschillende organisaties en initiatieven in om armoede tegen te gaan. Voorheen speelde het Armoedepact daarin een verbindende rol, maar die taak wordt nu vervuld onder de vlag Moedige Dialoog Leeuwarden. Moedige Dialoog Leeuwarden bestaat uit dezelfde deelnemers van het voormalige Armoedepact alleen is die groep opgedeeld in een kernteam en stakeholders. Het kernteam vertegenwoordigd de achterban van verschillende organisaties in de publieke en private sector. Zij besteden naast hun enthousiaste inzet zoals iedere stakeholder, extra tijd aan het organisatorische aspect van Moedige Dialoog.

De gemeente Leeuwarden heeft 124.499 inwoners, waarvan 63.338 huishoudens. De urgentie om iets aan de armoede te doen in Leeuwarden is groot. Er zijn wijken waar meer dan 50% van de kinderen opgroeit in armoede. Gemiddeld is er al jaren ongeveer 17% kinderarmoede in Leeuwarden. Dat betekent dat 1 op de 8 kinderen in de gemeente Leeuwarden momenteel opgroeit in armoede. Dit blijkt uit de bijeenkomst Alliantie kinderarmoede waar een agenda is opgesteld om de kinderarmoede op verschillende niveaus aan te pakken. Tijdens die bijeenkomst vroeg een man uit het publiek: “Iedereen wil de goede kant op, waarom lukt het ons dan niet om het probleem op te lossen?”. Waarop geantwoord werd dat iedereen met een stukje rondom armoede bezig is en er te weinig tijd en geld is voor een gezamenlijke aanpak.

Er zijn in de gemeente Leeuwarden veel initiatieven en organisaties bezig met de aanpak van armoede. Tijdens een inspiratie bijeenkomst over de armoede aanpak georganiseerd door de gemeente Leeuwarden en waar 40 personen aan deelnamen die verschillende organisaties en initiatieven vertegenwoordigen, werd de behoefte om door te praten over armoede thema’s duidelijk uitgesproken. Ook de behoefte om elkaars initiatieven te leren kennen zodat er beter samengewerkt kan worden kwam als een duidelijke wens naar voren.

En uit het onlangs verschenen armoederapport ‘Bouwstenen voor een nieuw armoedebeleid in de gemeente Leeuwarden’ door Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân’ blijkt temeer dat samenwerken tussen de publieke en private sector nodig is voor een integrale aanpak. Er wordt bijvoorbeeld een appel op de gemeente gedaan om werkgevers nadrukkelijker te betrekken bij armoede problematiek. En om de kennis over de problematiek rondom armoede, schulden en laaggeletterdheid bij organisaties te vergroten. Maar ook wordt de oproep gedaan meer aandacht en tijd voor die thema’s te genereren binnen het onderwijsveld. Zoals opleidingen die zich bezighouden met zorg en welzijn, maar ook in opleidingen die zich richten op het opleiden van personeelsfunctionarissen en bouwkundigen. En deze opsomming is nog maar een fractie van het gehele adviesrapport.

Kortom de spirit om iets te doen is er! En waar het Armoedepact voorheen de handschoen zou oppakken, pakken we die nu op vanuit Moedige Dialoog Leeuwarden.