Moedige Dialoog gaat verder als zelfstandige stichting

Moedige Dialoog is verzelfstandigt en een stichting geworden!

Moedige Dialoog is de kinderschoenen ontgroeid. Inmiddels zijn er verspreid over heel Nederland 25 regionale netwerken waarin publieke en private partijen samen optrekken bij het uitbannen van armoede en schulden. Verder groeien naar de beoogde 75 netwerken is echter lastig binnen de huidige organisatievorm, vonden Sociaal Werk Nederland en de Rabobank als founding fathers. Daarom werd besloten om een aparte stichting in het leven te roepen. Op donderdag 28 november is dat besluit bij de notaris beklonken.

Bij een Stichting hoort ook een Raad van Toezicht. Voorzitter daarvan is Arjan de Jong die al jaren betrokken is bij Moedige Dialoog, onder meer als lid van de Raad van Advies. ‘Dus nee, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik vind het nog steeds een supermooi initiatief en ik vind het fantastisch om daar nu ook in deze nieuwe rol aan bij te kunnen dragen. Deze verzelfstandiging is trouwens ook begrijpelijk, gezien de gestage groei van het aantal netwerken.’

Ook klankbord voor bestuurders
De Raad van Toezicht zal zich buigen over het beleid en het werk van de twee bestuurders van de kersverse stichting: Jacqueline Beekman (Sociaal Werk Nederland) en Daniëlle van den Akker (Rabobank). Arjan de Jong: ‘Dat toezichthouden is onze formele rol. Mijn eigen aandachtspunten zijn innovatie en vernieuwing. Dat is mijn dagelijks werk en daar ligt mijn hart. Dus ook daarover wil ik graag sparren met Jacqueline en Daniëlle. Als voorzitter wil ik bovendien zorgen dat ook de andere leden van de Raad van Toezicht hun persoonlijke expertise optimaal kunnen inzetten.’

Alles draait om dialoog
Naast Arjan de Jong telt de raad nog vier leden: Ed den Besten (vicevoorzitter), Theo Harms, Haroon Sukhraj en Lex Staal. Zij zullen de komende tijd helpen om Moedige Dialoog op koers te houden. Arjan de Jong: ‘De kracht van Moedige Dialoog? De dialoog! Met de Nederlands Schuldhulproute ligt er nu een prachtige infrastructuur voor mensen met problematische schulden en armoede. Moedige Dialoog is daarvan medefacilitator, maar zo’n infrastructuur werkt alleen als je het gedrag van mensen met geldstress begrijpt. Je moet met hen zelf in gesprek gaan en met de lokale netwerkpartners die hen kunnen bijstaan. En dat doet de stichting Moedige Dialoog, want uiteindelijk is het gesprek de beste basis voor begrip en het oplossen van problemen. Dat zeiden onlangs ook de ervaringsdeskundigen tijdens het Diner Pensant: stel de juiste vragen, luister en kom niet te snel met oplossingen.’