Meer doen door samenwerking

Onderzoeker Beth Babcock: 'Werk samen aan een gemeenschappelijke agenda.'

Houd moed: 'Als mensen uit verschillende sectoren samenwerken aan een gemeenschappelijke agenda, ontdekken netwerken dat ze méér kunnen doen voor de armen. De ármen ontdekken dat ze meer kunnen doen voor zichzelf.' Aldus onderzoeker Beth Babcock.