Engagementscan Moedige Dialoog

Moedige Dialoog heeft een Engagementscan uitgezet onder haal lokale netwerken. Het doel van engagement scan is om een positief effect te realiseren

Dit doe je door te meten en daarop te verbeteren. Dit is de voornaamste reden waarom wij jullie gevraagd hebben om deze scan in te vullen. Dank daarvoor! Wij stellen dit zeer op prijs.
 
De uitkomsten geven ons inzicht en daar waar mogelijk gaan wij samen acties bepalen om verbeteringen te realiseren. De eerste uitkomsten zien wij als een nul-meting. Een volgende scan in november geeft inzicht of de acties die wij bepaald hebben het juiste effect hebben gerealiseerd.  Het uiteindelijke effect is dat wij financiële stress bij mensen willen voorkomen en verminderen. In de on-going gesprekken komen wij per netwerk terug op de uitkomst van de scan en gaan wij samen bespreken welke verbetering jij nodig hebt voor je eigen netwerk.
 
Een hele mooie uitkomst van de scan is dat de lokale netwerken ervaren echt een onderdeel te zijn van het landelijk netwerk. Jullie zijn  zeer tevreden over je eigen inbreng en je bent tevreden over de ondersteuning van MD NL.
Boek een expert mag nog wat meer aandacht van iedereen krijgen. De ervaring betreffende het gesprek met een expert zijn erg positief, dit gunnen wij natuurlijk alle netwerken!. Hier gaan wij de komende tijd aandacht aan geven.
Jullie geven ook aan dat jullie gemiddeld tevreden zijn over jullie impact op de lokale bijdrage in de gemeenschap. Verschillende oorzaken worden hierbij aangegeven (Corona, drukke agenda’s etc.) Samen met jullie gaan wij bekijken waar focus aangebracht kan worden, hoe wij efficiënter impact kunnen meten en wat gezien de drukte wel mogelijk is.
 
Bedankt voor alle individuele  terugkoppelingen. Wij gaan verder om deze te analyseren en bekijken welke acties hierop mogelijk zijn. Het is nu nog te vroeg om hier al een conclusie aan te verbinden, maar dit zullen wij een volgende keer met jullie delen.
 
Wie van de kwartiermakers wil een uurtje investeren om samen met ons acties te bepalen vanuit deze engagementscan? Je kunt dit aangeven bij Karlijn.