E-learning Werk en schulden

Het Lectoraat Schulden en Incasso (Nadja Jungmann) en het Lectoraat Organiseren van Waardig Werk (Josje Dikkers) van de Hogeschool Utrecht ontwikkelden een (gratis) e-learning voor jobcoaches, HRM adviseurs en leidinggevenden.

Bij werknemers trekken geldzorgen een wissel op hun productiviteit en inzetbaarheid. Adequate en tijdige verwijzing door bijvoorbeeld HRM-professionals en jobcoaches kan belangrijk bijdragen aan terugdringen van de schuldenproblematiek. Financiële problemen werken negatief uit op het zoeken en behouden van betaald werk.

Doel.
Uitkeringsgerechtigden met financiële problemen maken gemiddeld langer gebruik van een WW- of bijstandsuitkering. Bij werknemers trekken geldzorgen een wissel op hun productiviteit en inzetbaarheid. Toch is schuldenproblematiek geen standaard onderwerp van gesprek bij uitkeringsinstanties en werkgevers, ondanks dat er de laatste jaren allerlei materiaal is ontwikkeld.

Om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan met en verwijzen van werknemers en werkzoekenden met financiële problemen is er een interactieve e-learning met kennisclips ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht. In de e-learning wordt ingezet op bewustwording en het wegnemen van praktische handelingsverlegenheid. Professionals in de sociale zekerheid en HR-professionals worden gestimuleerd om schuldenproblematiek bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Resultaat.
In het project ontwikkelen ze een interactieve e-learning met kennisclips om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan met en verwijzen van werknemers en werkzoekenden met financiële problemen. De e-learning zal worden getest bij diverse professionals, zowel in opleiding als in het veld.

  • Deze e-learning is ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht, het kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en documentairemakers Marjoleine Boonstra en Lieke van den Ouwelant. De e-learning is gefinancierd door Instituut Gak.