“Breek de lucht, raak de grens, open de tijd, vind de mens”

Terugkijken en Vooruit Bewegen 2021, We hebben ook dit jaar gebouwd aan netwerken, taaie taboes doorbroken, falende systemen onder de loep genomen, beren op de weg afgeschoten en grenzen overschreden. Het was keihard werken, maar we hebben een stevige basis gelegd voor het jaar 2022. Een basis waar we elkaar durven uitnodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden.

Jacqueline Beekman - Bestuurder Moedige Dialoog Nederland

Jacqueline Beekman - Bestuurder Moedige Dialoog Nederland

Henk Veldman - Bestuurder Moedige Dialoog Nederland

Henk Veldman - Bestuurder Moedige Dialoog Nederland

We hebben ook geluisterd. Onder meer naar ervaringsdeskundigen. Mensen die armoede en schulden in de praktijk hebben ervaren of nog iedere dag voelen. Zonder hun inbreng blijven onze ideeën immers aannames. Ze gaven ons bijvoorbeeld mee dat het toeslagensysteem zeer problematisch is, dat commercie en reclame verleiders zijn waar niet tegen op te boksen valt, dat schuldeisers te veel macht hebben en dat daardoor zeer vervelende situaties ontstaan. Iedere dag weer. Grote problemen die niet van vandaag op morgen opgelost zijn.
Toch gaan we ze aanpakken, stapje voor stapje gaan, maar wel vastberaden.

We hebben ook geluisterd naar feedback van netwerken, het is bouwen aan de brug terwijl we er overheen lopen. Het is de uitdaging en opdracht om elkaars lokale uniekheid te blijven zien en dit te verwerken in één klantreis, één recept wat werkt en waar we voor staan, tegen de versnippering en met één helder verhaal naar buiten toe. Gaar daar maar aan staan! We zoeken vaak allemaal naar dat ene deel wat ons eigen lokale kleur weergeeft. De uitdaging blijft dat we proberen om niet alleen naar onze eigen unieke kleur te zoeken, maar vooral de nieuwe kleuren te omarmen omdat dat laat zien dat we blijven leren met elkaar naar wat werkt. Dat is onze intrinsieke motivatie en gaat verder dan exposure. Een behoorlijke uitdaging in een domein met lokale gemeentes en agenda’s. Vandaar dat we gaan voor een publiek én private aanpak als Moedige Dialoog. Al deze kleuren zijn  verwerkt in onze aanpak en waar onze klantreis ons naar toe brengt. Dat maakt Moedige Dialoog uniek ten opzichte van andere initiatieven.

Geldzorgen de Baas, het programma wat is gevalideerd bij YesDelft! heeft ons veel geleerd in 2021, over wat werkt en wat nog niet en wat anders kan. We hebben behoorlijk wat trainingen mogen geven over bewustwording, vertrouwen en ondersteuning. En we hebben een aanvraag bij het Gak ingediend i.v.m. door ontwikkelen van het onderdeel scan voor jonge werknemers met geldzorgen.

We hebben met elkaar al enorm veel bereikt, laten we dat niet vergeten, de impactkaarten worden gevuld en laten zien wat we doen en waar we staan. Het is zeker nog niet af en vraagt tijd en aandacht. Want bij alles wat we doen is het weten waarom het werkt en wat de impact is van al onze inzet een voorwaarde. Het gaat erom of we kunnen valideren dat Moedige Dialoog als netwerk bijdraagt aan het verminderen van geldzorgen bij de mens achter de voordeur. Blijft het bij afvinken? Of gaan we met elkaar naar een duurzame vonk! Super belangrijk om de moed te hebben hiervoor te willen gaan.

2022,Volgend jaar gaan we vanuit Moedige Dialoog Nederland het accounthouderschap steviger neerzetten. We starten met drie accounthouders, dat wordt gaandeweg eerste half jaar uitgebreid. Elk netwerk krijgt binnenkort een overzicht wie de accounthouders worden en om hoeveel uur dit gaat.

We gaan in 2022 met 10-13 nieuwe netwerken starten wat ons totaal op 30-35 lokale netwerken brengt. Dat vraagt consolideren en borgen, wat dieper de kwaliteit in, wat meer aandacht voor elkaar over hoe het gaat in de netwerken en leren van elkaars successen en wat er nog niet zo goed werkt. We hebben hierdoor zoveel expertise in huis als netwerk dat we in 2022 ook onze rol als Gids gaan verstevigen. Moedige Dialoog als thought leadership netwerk waar we samen worden gezien als  krachtig landelijk netwerk van 35 lokale netwerken.

We zetten onze klantreis als Moedige Dialoog steviger neer. Wat mag elk netwerk van Moedige Dialoog Nederland verwachten. Wat zijn de programma’s, welke “excursies” geven verdieping, beweging en impact? En wat is essentieel om mee te nemen gaandeweg de klantreis zodat je leert van wat er is en wat beter kan dan toen je aan de klantreis begon. Wat verwachten we over en weer van elkaar om de bedoeling van wat we doen maximaal te verzilveren. Dat kunnen we alleen als we samen kleur geven en bekennen aan de reis die we maken.

We zijn trots op het netwerk en in 2022 gaan we moedig voorwaarts. Laten we daarom niet vergeten waar het om gaat:

“Breek de lucht, raak de grens, open de tijd, vind de mens.”

 Wij wensen elkaar een moedig en vooral gezond 2022 toe waar we met elkaar de Tijd nemen om verder te bouwen aan een krachtig landelijk publiek-privaat netwerk.

Jacqueline Beekman
Henk Veldman