Meedoen

Wil jij lokaal of regionaal baanbrekend, daadkrachtig en effectief toewerken naar een situatie waarin mensen financieel zelfredzaam zijn en alerter reageren bij beginnende problemen? Start dan een lokaal/regionaal Moedige Dialoog netwerk! Elk lokaal netwerk stelt een ambitieplan op met een vergezicht, gericht op groepen als werkende armen, jongeren en werkgevers. Onder leiding van een kwartiermaker gaan publiek-private werkgroepen in gesprek over programma’s, die ze vervolgens ook opzetten. Belangrijke deelnemers aan deze programma’s zijn ervaringsdeskundigen die zelf in schulden en armoede leven of hebben geleefd. Vanuit het bedrijfsleven zetten zich daarnaast vele vrijwilligers in. 

Kijk bij regio's of er al een netwerk is gestart in jouw regio. Via de kwartiermaker die daar vermeld staat, kun je contact opnemen om aan te sluiten.

Is er nog geen netwerk? Neem dan contact met ons op om te kijken of een nieuw netwerk opgestart kan worden. Na aanmelding nemen wij contact op om de mogelijkheden te bespreken. We bespreken dan welke bijdragen en acties nodig zijn. En wat je vanuit het programma Moedige Dialoog ontvangt. Belangrijk om te weten: deelnemen aan Moedige Dialoog is niet vrijblijvend, dit staat ergens voor en betekent 'halen en brengen'. 

SAMENWERKING

De samenwerking vindt plaats in de vorm van netwerken. De naam hiervan kan per regio verschillen, maar de basis is gelijk. Onze ambitie is om in heel Nederland actief te zijn met zo'n 100 Moedige Dialoog netwerken.

NETWERKEN

De Moedige Dialoog netwerken richten zich op het versterken van financiële redzaamheid van de inwoners in hun regio. Ze zijn op hun terrein regionale innovatieplatforms. Iedere regio implementeert bij haar activiteiten elders bewezen methoden en instrumenten. En dragen met in eigen regio ontwikkelde innovaties bij aan de kwaliteitsverhoging in het land.

INITIATIEFNEMERS

Centraal is er aansturing en ondersteuning vanuit de landelijke stuurgroep Moedige Dialoog. Hierin zijn Sociaal Werk Nederland en Rabobank vertegenwoordigd als initiatiefnemers. Meer over de leden van de landelijke stuurgroep vind je onder contact.

Neem contact op!

RAAD VAN ADVIES

'Mooi aan de moedige dialogen is dat ze zo ontzettend persoonlijk zijn', vindt Arjan de Jong. Als betrokken burger zit hij in de Raad van Advies van Moedige Dialoog. 'Er is een duidelijke zakelijke insteek van doelen halen en armoede verminderen. Tegelijkertijd blijft de menselijke kant belangrijk.

Mede-adviesraadslid en directeur van Sociaal Werk Nederland Lex Staal voegt daaraan toe: 'Dat zo’n publiek-private samenwerking überhaupt werkt, is al heel bijzonder. Het bedrijfsleven denkt immers heel anders over oplossingen dan bijvoorbeeld sociaal werk. De sleutel tot succes is denk ik ook dat we door samen te werken in Moedige Dialoog echt op elkaar aangewezen zijn. Daarom wíllen we elkaar begrijpen. Dat is moeilijk maar het lukt, als we daar elke dag heel hard voor blijven werken.'

WAAROM

Financiële redzaamheid is belangrijk voor een economisch vitaal Nederland. Dat hier actie op nodig is, blijkt wel uit de volgende cijfers:

  • 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden
  • 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede
  • 40% van de jongeren is onvoldoende financieel vaardig