We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Zwolle

Moedige Dialoog Zwolle is een publiek-privaat netwerk welke zich richt op het bevorderen van financiële en sociale redzaamheid. Met innovatieve oplossingen bieden wij concrete hulp voor het maatschappelijk probleem van geldzorgen. Ons kernteam legt de focus op de doelgroepen: werkgevers & werknemers, ouderen en jongeren.

Wij houden het gesprek gaande tussen het bedrijfsleven en het sociaal domein. Daarbij creëren we gezamenlijke bewustwordingen, willen de schaamte doorbreken en mensen bij elkaar brengen. Hierdoor wordt de weg naar hulpverlenende instanties sneller gevonden en kunnen we door preventie financiële zorgen voorkomen.

Heb je vragen?

Henriëtte Strik
Kwartiermaker

Onze mensen

Otto Gerits

Lid Kernteam Zwolle

Regina Koudijs

Lid Kernteam Zwolle

Accountmanager Team Preventie, Afdeling Inkomensondersteuning

Henriëtte Strik

Kwartiermaker Zwolle
Zwolle@moedigedialoog.nl
Foto Henriette Strik