We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen

In de regio Rijk van Nijmegen liggen 30.000 gezinnen 's nachts wakker van geldzorgen of van problemen die ze als gevolg van hun schulden ervaren. Dit betekent óverleven in plaats van léven. De onderliggende problematiek is complex en vraagt om een vernieuwende, dynamische aanpak en instrumenten. Binnen Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen werken bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen als gelijkwaardige partners aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden. De Werkgeversdesk helpt werkgevers om geldzorgen bij werknemers te signaleren, het gesprek aan te gaan en door te verwijzen naar de juiste instanties.

Heb je vragen?

Rijk van Nijmegen
Kwartiermaker