Woensdag 2 juni vindt de dialoogsessie plaats over het doorbreken van het taboe op armoede

Yvonne ​den Breems is student master social work aan de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden hogeschool. Zij wilde in Leeuwarden binnen het Inclusive CommunityLab van de NHL Stenden onderzoek gaan doen naar de handigste manier van implementeren van de handleidingen die door de Alliantie kinderarmoede zijn gemaakt. Maar dat was lastiger dan gedacht!

Zij kwam erachter dat het gesprek voeren over armoede door taboes en aannames nog niet zo gemakkelijk gaat. En dat dit randvoorwaardelijk is om de handleidingen te implementeren. Daarom stelde ze haar onderzoek bij en dook in de leef- en systeemwereld van de gemeente Leeuwarden om aannames te tackelen en taboes te doorbreken.  Hiervoor heeft zij met behulp van de Buurvrouw & Buurvrouw Bus in Bilgaard verschillende mensen gesproken die te maken hebben met zorgen. Het wordt nu tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de aannames en taboes die daaruit naar voren zijn gekomen, dit zal gedaan worden aan de hand van fragmenten uit de film I, Daniel Blake. Daarom organiseert zij op 2 juni in samenwerking met Moedige Dialoog Leeuwarden een dialoogsessie hierover.

 

Mensen uit de systeemwereld zullen hiervoor een persoonlijke uitnodigen krijgen.

“Door van beide kanten te onderzoeken waar het taboe zit en aannames aan elkaar kenbaar te maken hoop ik dat ik de kloof tussen de systeem en leefwereld kleiner kan maken.”