Tekenen partnerschap Leeuwarden Oost

Moedige Dialoog is trotse partner van het project Leeuwarden Oost

Op donderdag 14 oktober 2021, hebben 48 partners, waaronder Moedige Dialoog Leeuwarden, aangegeven langdurig te gaan samenwerken binnen het programma Leeuwarden Oost.

Dat gebeurde door het gezamenlijk ondertekenen van de intentieverklaring tijdens een feestelijke bijeenkomst in IKC Trianova, in Leeuwarden-Camminghaburen.

Arjo Kamp van de Rabobank heeft namens Moedige Dialoog Leeuwarden zijn handtekening gezet.

De ondertekening van de intentieverklaring markeert de start van het programma Leeuwarden Oost. Dit programma zal in de komende twintig jaar een grote bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en het terugdringen van armoede in dit deel van de stad.

Met de intentieverklaring onderstrepen de partners de doelen en ambities uit het Ambitiedocument programma Leeuwarden Oost. De ambities richten zich op alle inwoners, maar de focus ligt op de nieuwe generatie. Vandaar dat is gekozen voor een IKC om die ambities samen te onderstrepen.

Burgemeester Sybrand Buma: “Vandaag is het een hoopvolle dag. Met heel veel partners, van wijkorganisaties en scholen tot het ministerie van Binnenlandse Zaken, willen we aan de slag met Leeuwarden Oost. Er is veel te doen en de lat ligt hoog, maar samen kunnen we een groot verschil gaan maken.”

Arjo Kamp - Rabobank Leeuwarden

Arjo Kamp - Rabobank Leeuwarden

Welke wijken?

Leeuwarden Oost bestaat uit vijf wijken: Oud Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen. In dit deel van de stad, met 36.000 inwoners, hebben bewoners vaker te maken met achterstanden op het gebied van werk, wonen, gezondheid, onderwijs, veiligheid en inkomen. De komende twintig jaar moet het een gebied worden waar bewoners net zoveel kansen hebben als elders in Leeuwarden en er even prettig wonen. En waar het voor jong en oud veilig vertoeven is.

Wie zijn de partners?

Partners in het programma Leeuwarden Oost zijn diverse maatschappelijke- en bewonersorganisaties, waaronder de gemeente, de corporaties, de huurdersorganisaties, het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties, zorgverzekeraar, zorg/welzijnsorganisaties, het onderwijs, politie en openbaar ministerie, de cultuur- en de sportsector, etc

Wat betekent het partnerschap tussen Leeuwarden Oost en Moedige Dialoog Leeuwarden?

Al werkende weg gaan we invulling geven aan dit partnerschap. 

Op 3 november waren we daarom aanwezig bij de ondernemerssessie van Leeuwarden Oost en hebben we verteld over het programma financieel fitte werknemers.

Op 17 november organiseert Moedige Dialoog samen met Leeuwarden Oost een inspiratiesessie gericht op bedrijven en ondernemers over hoe een resultatenfonds werkt. En hoe het als middel kan worden gebruikt om in gezamenlijkheid, publieke en private sector, te investeren in maatschappelijke doelen.

Aanmelden is niet meer mogelijk omdat de sessie vol zit. Voor meer informatie kunt u mailen naar leeuwarden@moedigedialoog.nl

 

Over het programma Leeuwarden Oost

Het 20-jarige programma zet zich in om de leefbaarheid in het gebied Leeuwarden Oost te verbeteren. Met een brede aanpak van fysieke en sociale maatregelen stimuleren de partners de leefbaarheid en bestaanszekerheid. Het programma heeft als doel om op het gebied van school, werk, gezondheid en wonen meer perspectief te bieden. Het is een onderdeel van de landelijke wijkaanpak gericht op zestien kwetsbare gebieden. Deze aanpak wordt ondersteund door het ministerie van BZK.

Met de ondertekening van de intentieverklaring scharen deze partijen zich achter het ambitiedocument, waarin de ambities van bewoners en partners voor het gebied zijn verwoord. Het vervolg hierop is het opstellen van een gezamenlijk programmaplan waarin concreet wordt gemaakt hoe de partners de ambities gaan waarmaken.

Het ambitiedocument van Leeuwarden Oost vind je hier