Snel inzicht en overzicht van de financiële situatie creëren, zonder de papieren rompslomp met MijnIntake

Danny en Dennis, twee maatschappelijk betrokken ondernemers uit Leeuwarden, zaten onlangs bij elkaar. Ze bespraken de schuldhulpverlening. En wat het voor mensen betekent als ze geldzorgen hebben. Wat doet het met iemand die schulden heeft. En hoe maar vooral waar zoek je dan hulp? Over een ding waren ze het eens: ,,De digitale hulpverlening moet en kan veel efficiënter. Maak het vooral niet te ingewikkeld.” Met MijnIntake lijkt de oplossing binnen handbereik.

Dennis Roskam in het kantoortje van Sociaal voor Elkaar in het SportLokaal DB in Huizum

Dennis Roskam in het kantoortje van Sociaal voor Elkaar in het SportLokaal DB in Huizum

 

 

In de tijd dat ze betrokken waren bij de ontwikkeling van het Kindpakket zagen ze dat mensen met financiële zorgen, vele (digitale)wegen moesten bewandelen om tot hulp of oplossingen te komen. Het verzamelen van informatie over de in- en uitgaven duurt lang. Mensen moeten veel papieren en niet opengemaakte post doornemen. En soms zelfs meenemen in tassen naar de schuldhulpverleningsorganisatie toe.

Zo’n traject neemt veel tijd in beslag en daar wilden de beide ondernemers wat aan doen. Dit moet anders kunnen. Sneller en effectiever. Met het uitgangspunt van hun stichting Sociaal voor Elkaar in het achterhoofd gingen ze aan de slag. Die stelling luidt: ‘Wij bouwen bruggen. Bruggen tussen de menselijke wereld en de systeemwereld. Dat doen we mét de doelgroep waar we het voor doen. Dan werkt het in de praktijk ook echt. Wel zo fijn.’

Hun veldwerk begon met een opleiding Schuldhulpverlening. Want om de problematiek het hoofd te bieden moet je de probleemstelling eerst zelf goed begrijpen. Ze voerden gesprekken met de Kredietbank Nederland, de sociaal werkers van Amaryllis en beluisterden verschillende podcasts over het thema. De documentaire Schulden bood hen de extra inspiratie om het beter te doen. Om de handschoen op te pakken en te zorgen dat de wijze waarop de schuldverlening nu geregeld is, anders moet. Voorts spraken ze sociaal werkers en vrijwilligers met kennis of ervaring op het gebied van (de aanpak van) schulden en schuldhulpverlening.

De beide mannen schetsen een schrijnend beeld: mensen met boodschappentassen vol papieren die de gang naar de hulpverlening maken. Pas na eindeloze computersessies en oeverloos geklik van de muis krijgen slechts enkelen inzicht in hun digitale dossiers. ,,Onze werkwijze is eenvoudig”, zeggen ze. ,,Het komt er op neer dat we de actuele digitale techniek veel toepasbaarder maken. We werken samen met het ICT-bedrijf Budlr dat een prachtige digitale oplossing heeft ontwikkeld: MijnIntake. Het is een tool die de problematiek meteen inzichtelijk maakt. Echt een geweldige oplossing!”

MijnIntake verzamelt alle benodigde informatie in een beveiligde digitale omgeving die nodig is voor de schuldhulpverlening. Danny: ,,Budlr zocht een partner die de verbinding met de gemeenten en organisaties in het sociaal domein kon realiseren.” Die partner werd Sociaal voor Elkaar waarna samen met de gemeente Leeuwarden een pilot werd gestart. Dennis: ,,De pilot is onlangs van start gegaan en de eerste berichten beloven veel goeds.

Pilot gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden wil inwoners eerder, sneller en beter helpen bij de het oplossen van schulden. De inzet van het online platform MijnIntake kan hier een effectieve bijdrage aan leveren. Daarom gaan zij via een pilot bij vijftig huishoudens verkennen welke effecten we kunnen bereiken met MijnIntake. Het programma stelt inwoners en hulpverleners in staat snel inzicht en overzicht van hun financiële situatie te creëren, zonder de papieren rompslomp. Via het platform worden actuele gegevens bij Mijn Overheid, Mijn Belastingdienst en de bankrekeningen(en) van de inwoner opgehaald. Zo ontstaat een betrouwbaar en volledig beeld van alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en (een gedeelte van de) schulden van de inwoner en kan sneller de juist hulp worden geboden. De pilot startte per 1 maart in Leeuwarden-Oost (Oud-Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen) en duurt tot 1 november 2022.

Hoe het precies werkt en wat het is kun je lezen in dit artikel over MijnIntake geschreven door de Rabo Foundation. Daarin vertelt Christiaan van der Ven, eigenaar van social fintech Budlr., over de tool en licht Peter de Winter van Kredietbank Nederland uit hoe zij, in samenwerking met sociaal werker van Amaryllis, al met de tool werken binnen de pilot in de gemeente Leeuwarden.

Dennis Roskam

Dennis Roskam

Dennis Roskam (1979) is al heel lang gelukkig met zijn Anne-Marie. Samen hebben ze vier kinderen. Hij houdt van voetbal en wielrennen en werkte jarenlang bij grote bedrijven zoals Achmea en Vattenfall. Zijn maatschappelijke hart begon in 2016 flink te kloppen voor stichting Leergeld, waar hij zijn collega Danny leerde kennen en met wie hij nu actief is bij Sociaal voor Elkaar. Daarnaast is hij onder andere werkzaam bij de GGD Fryslân en Netwerk Time to Connect. De rode draad in zijn werk zijn de vraagstukken rondom armoede, schulden en eenzaamheid.

 

Zijn drijfveer? De wereld (een beetje) beter maken.

Danny van Zomeren (1970) is getrouwd met Esther en vader van een zoon en dochter. Hij is mede-eigenaar van een pensioenkantoor in Leeuwarden, de stad waar hij geboren en getogen is. In zijn vrije tijd zet hij zich sinds jaar en dag met passie in voor organisaties als Sociaal voor Elkaar en voorheen Leergeld. Samen met onder anderen zijn broer is hij eigenaar van het SportLokaal DB, een plek waar sportieve en maatschappelijke organisaties (samen)werken.

Danny vindt werken leuk: werken dat daarnaast een maatschappelijk effect sorteert, vindt hij geweldig.

Danny van Zomeren

Danny van Zomeren

Het SportLokaal DB

Het SportLokaal DB

Over de stichting

Stichting Sociaal voor Elkaar maakt de mogelijkheden voor hulp bij armoede- en/of schuldenproblematiek inzichtelijk. Wij kennen de regelingen, de fondsen en de verschillende werkwijzen van instanties die volwassenen, ouders en kinderen financieel willen helpen.

Omdat het aantal fondsen groot is en zelfs toeneemt, ontbreekt vaak het overzicht. Sociaal voor Elkaar vervult daarom ook een gidsfunctie: zodat het bos een bloeiend geheel blijft en geen doolhof wordt.

Met u denken we graag na over slimme oplossingen. Zo’n oplossing is bijvoorbeeld de manier waarop u de regeling(en) aanbiedt op uw website. Zodat het duidelijk is welke website de specifieke helpende hand biedt aan ouders en volwassenen.

We praten samen met u of namens u met de mensen die in financiële problemen terecht zijn gekomen. Want door je te focussen op bepaalde problematiek, door goed naar iemand te luisteren, ontstaat wederzijds begrip. Dan pas wordt de weg naar een passende oplossing – en dat is bijna altijd maatwerk – geopend.

Zonder het juiste gevoel of beleving van de situatie, is werkelijke hulp ontzettend moeilijk. Er wordt wat ons betreft veel te vaak óver mensen dan mét mensen gesproken.

Voor meer informatie: https://www.sociaalvoorelkaar.nl/oplossingen/