de visie Samen werken aan een armoedevrij Leeuwarden

De gemeenteraad heeft de visie Samen werken aan een armoedevrij Leeuwarden vastgesteld. Deze visie van de gemeente Leeuwarden en gaat over een nieuwe aanpak van armoede en schulden. Hierbij staat de mens centraal en ligt de nadruk op hulp op maat.

Nieuwe aanpak voor armoede en schulden

Armoede is een ingewikkeld probleem en kan iedereen overkomen. De gemeente Leeuwarden is vastbesloten om de armoede te bestrijden. De aanpak die de gemeente sinds 2014 inzet, heeft het armoedeprobleem in omvang nauwelijks verminderd. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van armoede en schulden. Met als basis het visiedocument Samen werken aan een armoedevrij Leeuwarden. ‘De aanpak is gericht op vernieuwen en vasthouden wat goed gaat’, legt wethouder Hein Kuiken uit. ‘Inwoners op een toegankelijkere manier en zonder oordeel benaderen is hierbij zeer belangrijk. Ook speelt een goede samenwerking binnen de gemeente, met externe partners en inwoners een grote rol.’

 

Armoede is een hardnekkig probleem

De gemeente Leeuwarden staat al jaren in de top 10 van gemeenten met de meeste armoede. 20% van de huishoudens heeft een laag inkomen. ‘Voor veel inwoners van Leeuwarden horen armoede en schulden bij het dagelijks leven. Leven in armoede en met schulden veroorzaakt stress, gezondheidsproblemen en vereenzaming. Vaak gaat dit van generatie op generatie. In de gemeente Leeuwarden willen we het taboe op armoede en schulphulpverlening doorbreken en de bestaanszekerheid van onze inwoners vergroten’, aldus Hein Kuiken.

Drie pijlers voor aanpak armoede

De nieuwe aanpak van armoede en schulden bestaat uit de volgende 3 pijlers:

  1. het doorbreken van de armoede van generatie op generatie
  2. het vergroten van de bestaanszekerheid
  3. het vereenvoudigen van de schuldenaanpak

 

In het document hieronder wordt per pijler een toelichting gegeven en uitgelegd hoe de gemeente dit doel wil realiseren. Daarnaast zijn er voor iedere pijler korte- en lange termijndoelen beschreven.

Klik hier voor het visie document Samen werken aan een armoedevrij Leeuwarden