Roadshow Van Schulden naar Kansen Leeuwarden door de Hogeschool van Amsterdam en Aegon

Op 14 juni is er in samenwerking met Aegon een dialoogsessie over de samenwerking tussen de formele- en informele schuldhulporganisaties, in navolging van de resultaten van het 5-jarige Van Schulden naar Kansen onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.

Wil je alles van het onderzoek weten en lezen? Dan verwijzen we je graag door naar de website van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) via onderstaande button

Van schulden naar kansen

de Hogeschool van Amsterdam voerde van 2016 tot en met 2020 onderzoek uit naar het Aegon programma Van Schulden naar Kansen. Zij onderzochten projecten in de Aegon vestigingssteden Groningen, Leeuwarden en Den Haag. De projecten richtten zich op één of meer elementen van financiële zelfredzaamheid: orde en overzicht in de eigen administratie, basale kennis en begrip van financiële zaken, inkomen genereren en uitgaven beheersen.  

Uit dit onderzoek blijkt dat veel lokale informele armoede- en schuldenprojecten bestaansrecht hebben: zij zijn van meerwaarde voor vooral mensen met kleine of dreigende schulden die zichzelf laag inschatten als het gaat om hun financiële zelfredzaamheid. Ook blijkt uit het onderzoek dat de VSNK-projecten vooral effectief lijken te zijn bij het ondersteunen van mensen met kleine en dreigende schulden. Ze fungeren eigenlijk als een schuldhulpverlening light. De schulden bij de groep op wie ze zich richten zijn namelijk flink afgenomen. Onder de deelnemers met problematische schulden zien we echter een andere ontwikkeling. Op zich is dit niet opmerkelijk: naarmate de schulden groter worden neemt het risico toe dat deze ‘vanzelf’ toenemen. Bovendien is eerder formele schuldhulpverlening nodig.

Twee derde van deze groep met problematische schulden geeft echter aan geen professionele hulp te krijgen. Als het doel van het project echt vermindering van schulden is en een deelnemer heeft problematische schulden, dan is het belangrijk om deelnemers te begeleiden naar de formele schuldhulpverlening en daar niet mee te wachten. Projecten kunnen dus wel goed fungeren als voorportaal naar de formele schuldhulpverlening, deelnemers bij de hand nemen en zorgen voor een ‘warme overdracht’. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt omdat professionele schuldhulpverleners in staat zijn het doorgroeien van schulden te stuiten. 

Hoewel er in Nederland al veel goed gaat in de samenwerking tussen de formele- en informele schuldhulpverlening, blijkt uit het onderzoek dat er ook zeker aanknopingspunten zijn voor verbetering van deze samenwerking. Omdat het onderzoek ook in Leeuwarden is uitgevoerd, organiseren Aegon en de Hogeschool van Amsterdam een sessie in Leeuwarden.

We gaan tijdens een interactieve sessie in gesprek om gezamenlijk te onderzoeken wat er al goed gaat, wat drempels zijn in de samenwerking en hoe de samenwerking in de toekomst versterkt kan worden. Hiervoor zijn verschillende organisaties uit de gemeente Leeuwarden uitgenodigd. Wordt vervolgd!