Leeuwarden zet Kansen voor Kinderen voor de komende 8 jaar voort

Veel Integrale kindcentra (IKC) in het land en ook in Leeuwarden, bieden kinderen extra leer-/ontwikkelingstijd aan. In die extra uren kunnen kinderen kiezen uit een breed aanbod van activiteiten. Deze worden door elk IKC afgestemd op de wensen en behoeften van de doelgroep. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten rondom taal, studievaardigheden, huiswerkbegeleiding, cultuur, sport, techniek of ICT. Dit extra aanbod helpt kinderen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en geeft hen een wijdere blik.

Leeuwarden zet Kansen voor Kinderen voor de komende 8 jaar voort

Integrale kindcentra dienen in februari 2022 hun plannen in voor komend schooljaar. Plannen met een gedragen visie door school en kinderopvang. Schooleigen plannen die recht doen aan de behoeften van de kinderen, de wijk en de school. Die er voor zorgen dat elk kind in Leeuwarden zich breed kan ontwikkelen. Er worden voor de IKC’s in de aandachtswijken meer middelen beschikbaar gesteld maar alle scholen kunnen deelnemen.

Naast de scholen en de kinderopvang werken vele partijen hier aan mee zoals de gemeente, GGD, Amaryllis maar ook Sport BV, DBieb en Kunstkade. Dat maakt het programma Kansen voor Kinderen bijzonder. Mooi dat er acht jaar de tijd is om uitvoering te geven aan de mooie plannen die nu worden gemaakt!

Femke van de Wiel kernteamlid Moedige Dialoog Leeuwarden en directeur bij Kunstkade

Nieuwsgierig hoe die kindcentra eruit zien en hoe dat werkt? In deze video op de webpagina van Zosja gaat de VNG op bezoek bij twee verschillende kindcentra in Leeuwarden. Januari 2022

VIDEO VNG OP BEZOEK IKC LEEUWARDEN

 

 

Wat is kansen voor kinderen?

Gemeente Leeuwarden zet zich in om alle kinderen gelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen. Dit geldt voor thuis, op de kinderopvang én op school.

De gemeente Leeuwarden zette in de afgelopen jaren al belangrijke en unieke stappen. En daar gaan ze de komende jaren mee verder. In de video hieronder vertellen ze over deze aanpak.

VIDEO KANSEN VOOR KINDEREN