Hans den Hertog over zijn plannen binnen het programma Bestaanszekerheid

Met plezier neemt Hans, namens vrijwilligersorganisaties, actief deel aan de kerngroep van de Moedige Dialoog. Hans is actief bestuurslid bij Humanitas Leeuwarden, secretaris bij Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden en secretaris bij de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp.

Hoe goed is het: de Moedige Dialoog bundelt alle initiatieven op het terrein van Armoede & Schulden. 
Hoeveel beter is het: de gemeente faciliteert de inzet van kwartiermaker Nynke Andringa.
Hoe best wordt het: maandelijkse dialoog- en kennissessies, naast allerhande projecten die we vanuit verbinding gezamenlijk bedenken en uitvoeren. 

Onder het kopje ‘bestaanszekerheid’, waarvan ik ‘trekker’ ben, zijn we doende om:

 • Een gezamenlijk financieel loket [spreekuur] te organiseren in alle buurt- en dorpskamers die dat willen; Buurt Service Punt, SchuldHulpMaatje en Humanitas Thuisadministratie in afstemming op Amaryllis, Kredietbank en de gemeente;
 • Kennissessie in de 3eweek van december over de toepassingsruimte die wet- en regelgeving, ook die van de participatiewet, biedt voor maatwerk;
 • 2022: implementeren NSR: Nederlandse SchuldhulpRoute, een online-instrument waarmee je de ernst van jouw financiële situatie in kaart brengt plus de lokale oplossingsrichting;
 • 2022; events, open dagen waar jong en oud op [be]zoek kan bij/naar opleiding of [vrijwilligers]werk dat past [en op maat geregeld kan worden];
 • 2022: inventariseren, zo nodig uitbreiden van educatieve programma’s;
 • 2022: implementeren concept ‘Leeuwarden schuldenvrij’, een radicaal programma dat een pilot in Leeuwarden Oost verdient; 

 Waarmee we:

 • Lastenverlaging creëren
 • Inkomen vergroten
 • Stress verminderen
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Meedoen versterken.
 • Schaamte, taboe verminderen 

Impact doelgroep op langere termijn: Inwoners van de gemeente Leeuwarden krijgen meer kansen op een studie, een baan, vast inkomen en goede gezondheid. Maatschappelijke impact op langere termijn: meer kansengelijkheid.

Met plezier neem ik, namens vrijwilligersorganisaties, actief deel aan de kerngroep van de Moedige Dialoog. Vrijwilligers en hun organisaties of anderen die ideeën hebben of willen bijdragen; neem asjeblieft contact op, want één ding is zeker: samen komen we verder. 

Hans Den Hertog / hans.denhertog@humanitas-leeuwarden.nl / 06 - 2325 9207

Hans den Hertog

Hans den Hertog

Meer weten?

Voor meer informatie over de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp klik hier: Alliantie vrijwillige Schuldhulp

En voor meer informatie over Humanitas Leeuwarden klik hier: Humanitas Leeuwarden

Voor meer informatie over V-O-L klik hier: Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden