Dialoogsessie 13 december ‘De participatiewet biedt mogelijkheden’

De Moedige Dialoog bundelt alle initiatieven op het terrein van Armoede & Schulden in de gemeente Leeuwarden. Zij organiseert sinds september 2020 maandelijkse dialoog- en kennissessies, naast allerhande projecten die we vanuit verbinding gezamenlijk bedenken en uitvoeren.

Kennissessie:

 

De participatiewet biedt mogelijkheden!

 

 

Maandag 13 december van 15-17 uur

voor vrijwilligers en beroepskrachten

In de categorie ‘bestaanszekerheid’ bouwen we onder meer vanuit de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp aan een gezamenlijk financieel spreekuur in buurt- en dorpskamers, implementeren we de Nederlandse Schuldhulproute en organiseren we kennis- en dialoogsessies.

En onder de titel ‘De participatiewet biedt mogelijkheden’ gaan André van der Bij en Anne Feenstra, beiden werkzaam bij de gemeente, graag met jullie in gesprek over de toepassingsruimte die wet- en regelgeving biedt om maatwerk te leveren aan burgers; interactief!

Behalve kennis is er ook aandacht voor procedures en processen; en over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Niet onbelangrijk, want er zijn veel verschillende deskundigen, vrijwillig en beroepsmatig, betrokken op het dossier ‘armoede & schulden’.

O ja, en over de wijze waarop burgers in [dreigende] nood steun kunnen krijgen en zich gesteund voelen, geen angst meer hoeven te hebben, of schaamte, die hen verhindert om tijdig hulp te vragen.

Meld je tijdig aan, want het aantal deelnemers is maximaal 20!

Afhankelijk van de Coronamaatregelen zal de bijeenkomst online dan wel op locatie plaatsvinden, in dat laatste geval ook veilig natuurlijk, dus met Corona-app, 1,5 meter etc. Elke verandering wordt gecommuniceerd natuurlijk.

 

Aanmelden, ook met vermelding van je 06-nummer om via WhatsApp snel te kunnen communiceren, kan via de mail: leeuwarden@moedigedialoog.nl

 

Voor meer informatie over de Moedige Dialoog: https://www.moedigedialoog.nl/leeuwarden.

 

Voor meer informatie over het programma: Hans Den Hertog, [06] 2325 9207.