herkennen en bespreekbaar maken van signalen van armoede

 

Het programma ziet er als volgt uit:

16:00 – 16:02 Welkom en ontvangst 

16:02 – 16:05 Opening door wethouder Cziesso 

16:05 - 16:20 Inkijk in de Apeldoornse cijfers

16:20 - 16:35 Ervaringsdeskundige aan het woord

16:35 - 17:55 Workshop beleving van armoede door Marja Wittenbols

17:55 - 18:00 Presentatie signalenkaart

18:00 Afsluiting en netwerkborrel