Voorbeeldcasus

Wat kost investeren in financieel fitte medewerkers, en wat levert het op?
Een voorbeeld:

  • Bedrijf X heeft 120 FTE en valt binnen de schoonmaakbranche
  • Bij 9 personeelsleden is loonbeslag gelegd
  • De HR-afdeling heeft de afgelopen 3 maanden van nog eens 6 medewerkers het verzoek gehad tot een voorschot op het salaris
  • Ook onderling, tussen medewerkers, wordt er geld geleend dan wel hierom gevraagd
  • Het verzuimcijfer is 7%

Zorg van de werkgever
De werkgever vermoedt dat zo’n 50 medewerkers zich zorgen maken over hun geldzaken. Daarvan hebben 9 medewerkers, gezien de loonbeslagen, problematische betalingsproblemen. De werkgever heeft, conform de wet, de loonbeslagen uitgevoerd. Twee leidinggevenden zijn ingeseind door HR, echter het is de werkgever niet duidelijk wat er vervolgens is ondernomen door de leidinggevenden. Eén leidinggevende gaf wel aan dat zij het moeilijk vond om het gesprek te voeren met de medewerker, omdat zij niet wist wat haar rol was en wat zij te bieden had. De werkgever wil graag aan de slag met financiële fitheid op de werkvloer.

Kosten
De werkgever heeft een inschatting gemaakt van de kosten die geldzorgen bij zijn medewerkers met zich meebrengen voor de organisatie. Voor de 9 medewerkers met loonbeslag gebruikte hij de NIBUD rekentool en komt uit op een bedrag van €121.750,- door verminderde arbeidsproductiviteit (€99.900) en verzuimkosten (€20.095). Daarnaast kost het nog 27 uur aan verwerking van loonbeslagen (€ 1.755,-). De werkgever heeft dan nog geen rekening gehouden met mogelijk verminderde arbeidsproductiviteit en verzuim door werknemers waar nog geen loonbeslag is gelegd, maar die al wel (grote) geldzorgen hebben.

De werkgever heeft 3 vragen gesteld aan Moedige Dialoog

  • Help mij om geldzorgen bespreekbaar te maken in mijn organisatie;
  • Help mij om een omgeving te creëren waarbij medewerkers met geldzorgen zich kenbaar maken, zodat wij hen -liefst zo vroeg mogelijk - kunnen helpen;
  • Ik wil de medewerkers die op dit moment problematische betalingsproblemen hebben graag ondersteunen. Hoe kan ik dat doen?

Aanpak
Moedige dialoog heeft in samenwerking met de werkgever een campagne ontwikkeld om geldzorgen op de werkvloer uit de taboesfeer te halen. Er zijn twee ervaringsverhalen gedeeld in de organisatie. Eén van een medewerker die op dit moment kampt met problematische schulden. En één van een leidinggevende die in het verleden problematische schulden had en deze opgelost heeft.

Er zijn 3 medewerkersbijeenkomsten georganiseerd waarbij er met medewerkers is gesproken over het probleem van geldzorgen. Er is feitelijke informatie gedeeld over hoe groot het probleem is in Nederland, hoe geldzorgen kunnen ontstaan en wat de gevolgen zijn van het hebben van geldzorgen op iemands welbevinden. Een ervaringsdeskundige heeft zijn verhaal gedeeld en vragen beantwoord.

De leidinggevenden zijn getraind over hoe ze in gesprek kunnen gaan met medewerkers die (vermoedelijk) geldzorgen hebben. Ook is de morele arbeidsovereenkomst geïmplementeerd in de organisatie. Hiermee wordt er, vanaf het moment van indiensttreding, op een structurele wijze aandacht besteedt aan het welbevinden van medewerkers, waardoor een veilige relatie wordt gecreëerd waarbij ook niet-werk gerelateerde zaken, zoals geldzorgen mogen worden gedeeld.

Er zijn intern twee financiële vertrouwenspersonen opgeleid. Medewerkers kunnen – anoniem - gebruik maken van de hulp van deze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen adviseren medewerkers met geldzorgen en verwijzen waar nodig door naar de passende en noodzakelijke hulp.

Investering
De investering die de werkgever heeft gedaan voor de campagne, de medewerkers bijeenkomsten, de training voor leidinggevenden, het implementeren van de morele arbeidsovereenkomst en het opleiden van de financiële vertrouwenspersonen bedraagt €8.800,-. Daarnaast waren er kosten door uren besteding door eigen personeel van de werkgever. Hiermee heeft de werkgever zijn rol opgepakt en duurzaam geïnvesteerd in het scheppen van de juiste randvoorwaarden en in het goed kunnen doorverwijzen. Daardoor worden geldzorgen en betalingsproblemen nu eerder herkend en besproken en vinden werknemers eerder de juiste weg naar hulp. Hun financiële problemen worden eerder aangepakt en schulden lopen minder op. De kosten van medewerkers met financiële problemen voor de werkgever nemen daardoor af.

Rendement voor de organisatie


Ik wil meer weten