Signaleren En Ondersteunen Zo Werkt Het

Investeren in financieel fitte werknemers

Wij helpen werkgevers die hart hebben voor financieel fitte werknemers. Met de aanpak Geldzorgen De Baas bieden we effectieve oplossingen om financiële problemen voor de werknemer te voorkómen en om kosten voor de werkgever te verlagen. 

Ongeveer een derde van alle werkgevers heeft werknemers in dienst met grote geldzorgen. Waarschijnlijk gaat het om veel méér werknemers met financiële problemen, omdat veel werknemers zich schamen en hun geldzorgen niet met hun werkgever delen. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met geldzorgen te ondersteunen. Liever eerder dan later, om oplopende schulden én kosten te voorkomen.

Hoe zit dat met jouw mensen?    Doe de scan                   Aan de slag?    Effectieve oplossingen 

 

Jouw probleem, of je wilt of niet

Ruim 60% van de werkgevers heeft regelmatig werknemers met financiële problemen. 36% van de werknemers heeft in meer of mindere mate moeite met rondkomen. Van de werkenden heeft 21% lichte tot ernstige betalingsproblemen.

Als werkgever heb je daar hoe dan ook mee te maken. Een werknemer met schulden met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, kost een werkgever omgerekend zo'n 13.000 euro per jaar door:
• 20% minder arbeidsproductiviteit  vanwege concentratieverlies;
• 7 extra dagen ziekteverzuim per jaar als gevolg van de financiële problemen;
• 3 uur afhandeling per loonbeslag.

Heel veel werkgevers zien het als de verantwoordelijkheid van de werkgever ondersteuning te bieden aan werknemers met geldzorgen. Maar werknemers praten vaak niet over hun financiële problemen uit angst voor ontslag. Heel vaak weet de werkgever pas dat er sprake is van financiële problemen wanneer er ernstige betalingsproblemen zijn of wanneer er loonbeslag wordt gelegd. De problemen en de gevolgen daarvan, ook voor de werkgever, spelen dan doorgaans al lange tijd.

Neem contact met mij op

HOE pak je het aan?

Werkgevers willen werknemers met financiële problemen vaak wel ondersteunen, maar weten niet precies hoe. Wat het ingewikkeld maakt is dat werkgevers en werknemers anders kijken naar de rol en betrokkenheid van de werkgever. Werkgevers vinden veelal dat de werknemer de eerste stap moet zetten. Werknemers zien geldproblemen echter als een privékwestie, zijn over het algemeen angstig voor de gevolgen van openheid over hun geldzorgen, en hebben geen concreet beeld van de hulp en oplossingen die een werkgever kan en wil bieden. Herkennen, bespreekbaar maken en ondersteuning bieden worden hierdoor lastig. 

Om deze impasse te doorbreken is het noodzakelijk dat werknemers de ruimte en veiligheid voelen om financiële problemen bespreekbaar te maken. Dat begint bij bewustwording bij leidinggevenden en werknemers dat financiële problemen een groot en heel veel voorkomend probleem zijn. Een open organisatiecultuur, vertrouwen en een heldere rol van de werkgever. Niet die van hulpverlener, maar van goede verwijzer.

De conclusies een aanbevelingen in het rapport Schulden en Werk van Panteia uit 2020 vormen de basis voor onze aanpak.