Geldzorgen de Baas

Om hulp te kunnen bieden aan medewerkers met financiële problemen is het noodzakelijk dat werknemers de ruimte en veiligheid voelen om financiële problemen bespreekbaar te maken. Dat begint bij bewustwording bij leidinggevenden en werknemers dat financiële problemen een groot en heel veel voorkomend probleem zijn. Een open organisatiecultuur, vertrouwen en een heldere rol van de werkgever. Niet die van hulpverlener, maar van goede verwijzer.

Met onze aanpak Geldzorgen De Baas, onderdeel van de Werkgeversdesk, geven we je inzicht in de mate waarin de organisatie nu in staat is om medewerkers met geldzorgen tijdig te signaleren, het gesprek met hen aan te gaan en hen te ondersteunen. We geven helder advies in wat de ontwikkel mogelijkheden zijn binnen de organisatie om geldzorgen van medewerkers te voorkomen en hen, waar nodig, te ondersteunen. Met onze concrete aanpak en bijbehorende hulpmiddelen kun je hier direct mee aan de slag.