Investeren in financieel fitte werknemers

Wij helpen werkgevers die hart hebben voor financieel fitte werknemers. Met de aanpak Geldzorgen De Baas bieden we effectieve oplossingen om financiële problemen voor de werknemer te voorkómen en om kosten voor de werkgever te verlagen. 

Ongeveer een derde van alle werkgevers heeft werknemers in dienst met grote geldzorgen. Waarschijnlijk gaat het om veel méér werknemers met financiële problemen, omdat veel werknemers zich schamen en hun geldzorgen niet met hun werkgever delen. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met geldzorgen te ondersteunen. Liever eerder dan later, om oplopende schulden én kosten te voorkomen.

Hoe zit dat met jouw mensen?    Doe de scan                   Aan de slag?    Effectieve oplossingen