Rogier Dedert

Ik ben werkzaam bij GGN gerechtsdeurwaarders en sinds 2017 betrokken bij het Moedig Dialoog als kwartiermaker.

Het Moedig Dialoog stelt mij in staat om met diverse partijen in gesprek te gaan over onze rol in de maatschappij en nog belangrijker wat kunnen we doen om deze te verbeteren!

GGN is samen met Minters, Waterweg Wonen, Stroomopwaarts en de Rabobank het Waterweg Dialoog gestart met als doel in de Waterweg regio armoede te bestrijden.

Armoede gaat over overleven, over ’s nachts wakker liggen in plaats van slapen. Heel veel organisaties en initiatieven zetten zich in onze regio in om hier wat aan te doen. Dat is nodig, want het probleem is groot en hardnekkig. Wat ook nodig is, is dialoog, uitwisseling en samenwerking tussen de partijen die actief zijn op dit terrein. Tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en kennispartners. We hebben elkaar nodig om sociale en financiële fitheid voor iedere bewoner in de Waterweg regio te bereiken.

Graag ga ik met jou in gesprek!  

Datum en tijd: Data voor 2022 is nog niet bekend.