Ricco de Goede

Ik ben kwartiermaker, projectleider, trainer en ontwikkelaar.

Er zijn 1, 5 miljoen Nederlanders die leven in armoede en met schulden. Velen hiervan ervaren daardoor zoveel stress en wanhoop, dat ook zelfmoordgedachten ontstaan.

Ik help gemeenten, organisaties, professionals en betrokkenen om dat te voorkomen én om de hulp te geven die nodig is om mensen die klem zitten verder te helpen.

In dialoog over armoede, schulden en suïcidepreventie?
Als je er middenin zit is daar zeker moed voor nodig. Het onderwerp is complex, beladen en lastig, maar het gesprek erover hoeft dat niet te zijn en is nu harder nodig dan ooit.

Ik heb geleerd dat suïcidepreventie hand in hand gaat met een goede aanpak van armoede en schulden. We weten dat omgaan met stress, schaamte en emoties een bepalende factor speelt in effectieve schuldhulp en juist op dat punt helpt kennis van omgaan met suïcidaliteit.

Laten we daar vooral over praten met elkaar!

Goed om die kennis te mogen delen. Want elk gezin met schulden en elke zelfmoord is er één teveel!

 

Datum en tijd:
Maandag 20 januari van 10.00 tot 11.30 uur.
Donderdag 16 april van 10.00 tot 11.30 uur.
Dinsdag 7 juli van 10.00 tot 11.30 uur. 
Donderdag 15 oktober van 10.00 tot 11.30 uur.