Marc Mulder

Ervaringsdeskundig in wat schulden met mensen doen. Ooit als ondernemer in de schulden gekomen. Later als ervaringsdeskundig schuldhulpverlener in de vroegsignalering gewerkt. Ambassadeur van ‘Kom uit je Schuld’. Werkt nu bij Movisie als ervaringsdeskundige.

Marc Mulder: 'Ik kan erg goed het perspectief van de inwoner met geldzorgen centraal zetten in het zoeken naar juiste oplossingen en beleid'.

Datum en tijd: data voor 2022 is nog niet bekend.