Marc Mulder

Ervaringsdeskundig in wat schulden met mensen doen. Ooit als ondernemer in de schulden gekomen. Later als ervaringsdeskundig schuldhulpverlener in de vroegsignalering gewerkt. Ambassadeur van ‘Kom uit je Schuld’. Werkt nu bij Movisie als ervaringsdeskundige.

Marc Mulder: 'Ik kan erg goed het perspectief van de inwoner met geldzorgen centraal zetten in het zoeken naar juiste oplossingen en beleid'.

Datum en tijd: 
Vrijdag 13 mei tussen 09.00 en 10.30 uur.
Woensdag 20 juli tussen 13.00 en 14.30 uur.
Woensdag 12 oktober tussen 13.00 en 14.30 uur.
Vrijdag 9 december tussen 13.00 en 14.30 uur.