Henk Pragt

Ik ben 60 jaar en geboren in Norg en opgegroeid in Emmercompascuum.

Ik heb ervaring met schulden en armoede door het faillissement van mijn bedrijf in 2011 en de daar op volgend privé faillissement en WSNP-traject.
In 2016 ben ik mijn eigenbedrijf gestart, Pragt administratie en advies.

Naast mijn eigenbedrijf ben ik Statenlid in Drenthe voor D66.

Tevens help en begeleid ik ondernemers, pro deo, die in de schulden zitten of hulp nodig hebben bij de opstart van hun bedrijf vanuit een uitkering.

En ik ben maatschappelijk actief o.a. ambassadeur van de voedselbank Groningen en lid van de landelijke adviesraad Moedige dialoog.

Datum en tijd:
2020:
Donderdag 10 december van 14:00 tot 16:00 uur
Maandag 14 december van 10:00 tot 12:00 uur
2021:
Maandag 8 februari van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag 10 mei van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag 13 september van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag 25 oktober van 10.00 tot 12.00 uur