Verbinden voor impact

 

We begonnen 2021, zoals velen met ons, in een samenleving die op slot was. De urgentie van verbinden tussen publiek en private spelers rond geldzorgen was groter dan ooit. We hebben de crisis aangegrepen om de operationele kant van de Moedige Dialoog verder te verbeteren. We hebben ingezet op het versterken met de verbinding met onze lokale netwerken, het door ontwikkelen van ons programma Geldzorgen De Baas, intensieve samenwerking met de Rabobank op de 'Financieel Gezond Leven' agenda, de inzet van ervaringsdeskundigen bij alles wat we doen en het opstellen van een impactstrategie en het monitoren daarvan.

De investering heeft geleid tot een impactrapport van 2021, vanuit onze visie dat we alleen systemisch geldzorgen kunnen aanpakken vanuit een collectieve ambitie én het streven naar collectieve impact.

Het impactrapport is hier te lezen.