Dialoogsessie 'Financiële redzaamheid bij jongeren'

Hoe leren wij jongeren in Drenthe om gezond om te gaan met geld? Wat werkt en wat werkt niet?