Over ons

Armoede gaat vaak over veel meer dan niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Het gaat ook over geen marge hebben wanneer je iets noodzakelijks nodig hebt. Niet kunnen meedoen in de samenleving. Het is een probleem dat vele aspecten van je leven kan raken. Met grote gevolgen. Zowel persoonlijk als maatschappelijk. 

Daarom willen we met elkaar armoede aanpakken door in zetten op het voorkomen dat mensen in schaarste komen te leven. Armoede en kansarm gaan vaak samen en dat willen we doorbreken. Wij willen leven in een samenleving waarin mensen financieel fit en ondanks armoede toch kansrijk kunnen zijn.

Voorkomen en versterken

De focus binnen de aanpak van Moedige Dialoog Den Helder ligt op preventie en vroegsignalering. Met kennis, zorg en betrokkenheid voor elkaar en voor de samenleving. Dat doen we in kleine stappen, met regie en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en gericht op het (weer) perspectief en uitzicht bieden. Want wij geloven dat investeren in het bestrijden van armoede rendeert. Zowel in het welzijn van mensen als in kostenbesparing. Wij willen leven in een samenleving waarin mensen financieel fit en ondanks armoede toch kansrijk kunnen zijn. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van mensen zelf en van hun veerkracht. Wanneer nodig geven we een steuntje in de rug of bieden we gerichte hulp.

 

Samenwerking met en voor elkaar

Om de armoede in Den Helder terug te dringen en te voorkomen, moeten we samenwerken. Dat doen we vanuit lokale betrokkenheid en de motivatie om onze stad sterker te maken. Vanuit een duurzaam ecosysteem ontwikkelen we programma’s, instrumenten en effectieve interventies om mensen die niet financieel fit zijn, of dreigen minder financieel fit te worden, te ondersteunen. Samenwerking helpt armoede terug te dringen en tegelijkertijd ook bij het ontschotten van organisaties. Dit biedt de ruimte en kansen om nuttig gebruik te maken van elkaars denk- en daadkracht.

Een aanpak die het verschil maakt

Nu kennen we onze cliënten alleen op het levensgebied waarop wij met deze cliënt werken. Het totaalplaatje van die persoon of dit gezin in armoede ontbreekt. En dat bemoeilijkt het bieden van een structurele en langdurige oplossing voor de situatie waar cliënten zich in bevinden.  En soms is er ook iets anders nodig dan wat we gewend zijn te doen. Binnen het netwerk Moedige Dialoog Den Helder, waar we met twaalf organisaties de krachten hebben gebundeld, benutten we elkaars denk- en daadkracht en ondersteunen we tegelijkertijd organisaties bij het ontwikkelen van een aanpak die het verschil maakt. Voor iedereen. Want een vitaal en financieel fit Den Helder, daar worden we allemaal beter van.