Save the date: Bijeenkomst Financieel Fit op de werkvloer 6 oktober 2020

Leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, voorbeelden vanuit andere organisaties en regio’s. Het webinar 'Samen investeren in financiële redzaamheid' van 2 juli gaf u al wat meer inzage in wat u als werkgever kunt doen zoals het eerder signaleren van financiële problematiek en het bespreekbaar maken hiervan. Op 6 oktober praten wij in de Theater Kampanje (Den Helder) hierover graag met u verder. Nadere invulling van het programma en een uitnodiging volgen nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Graag tot dan!