Meedoen

Samen maken we het verschil

Veel Heldernaren kunnen door geldzorgen niet actief deelnemen aan de samenleving. Liefst één op de drie huishoudens leeft op of onder de landelijke armoedegrens. En dat is zorgelijk. Mensen die ’s nachts wakker liggen door geldzorgen, dat kan niet langer. Moedige Dialoog Den Helder komt in actie. Wij willen dat iedereen actief kan meedoen in onze maatschappij. En armoede mag daar geen belemmering in zijn. We willen mensen motiveren en stimuleren weer financieel redzaam te worden. En te blijven. Door hen financieel én sociaal fit te maken, bieden we hen perspectief en helpen we mensen grip op hun leven te krijgen. 

Samenwerkingspartners

Moedige Dialoog Den Helder is een initiatief van twaalf lokaal betrokken, gelijkwaardige partners. Stuk voor stuk bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die op dagelijkse basis, in welke vorm dan ook, ervaren dat armoede in Den Helder een groot, gemeenschappelijk probleem is. Door verbinding en samenwerking te zoeken met meerdere partners uit de regio en zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande infrastructuur, pakken de initiatiefnemers armoede vanuit hun werkveld gezamenlijk aan.

 
Groeiend netwerk

De partners gebruiken het gedeelde netwerk van Moedige Dialoog Den Helder ook voor het vroegtijdig signaleren van huishoudens, gezinnen en jongeren die in financiële nood verkeren. Zo breidt het netwerk zich steeds verder uit en zetten steeds meer mensen en hun organisaties de schouders onder het samen teweeg brengen van een verandering: van genezen naar voorkomen. Een vitaal en financieel fit Den Helder, daar worden we allemaal sterker van.

 

 

De rol van onze partners

De partners binnen Moedige Dialoog Den Helder willen komen tot effectieve interventies om mensen die niet financieel fit zijn of dreigen minder financieel fit te worden, te ondersteunen. Door samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen, aan te jagen én te implementeren. Daarnaast wisselen zij binnen het netwerk kennis en ervaringen uit en halen relevante kennis van buiten naar binnen. Zo maken zij optimaal gebruik van elkaars denk- en daadkracht. Partners helpen bij het vinden van hulp, nemen stress en schaamte weg en voorkomen door vroegsignalering dat mensen verder in (financiële) problemen raken. 

Een sterke samenleving

Door de financiële en sociale redzaamheid van Heldernaren te verbeteren ontstaat een ontwikkeling, die de samenleving sterker maakt. Minder isolement, minder ziekteverzuim, minder huisuitzettingen, minder betalingsachterstanden, minder schuldhulpverlening. Zo dragen wij ons steentje bij aan een maatschappelijk betrokken gemeenschap. Volg onze uitdaging!

 

 

 

Wie zijn de initiatiefnemers?

Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder, Stichting Kinderopvang Den Helder, de Helderse Uitdaging, Rabobank Kop van Noord-Holland, HKN Huisartsen, Stichting Kopwerk, Scholen aan Zee, ZONH, GGD Hollands Noorden, Stichting Omring en Druktemaker.

Wil je meer weten over Moedige Dialoog Den Helder? Je kunt ons bereiken via info@financieelfitdenhelder.nl.