Initiatieven

Financieel Fit Den Helder
Vanuit de Moedige Dialoog Den Helder zijn we het initiatief Financieel Fit Den Helder gestart. Van waaruit we op een laagdrempelige manier willen helpen bij het weer financieel fit worden. We willen vooral benadrukken dat je er niet alleen voor staat, dat er al veel is wat je zelf kunt doen, maar dat je altijd welkom bent als je denkt er niet zelf uit te kunnen komen. We zetten zoveel mogelijk in op een preventieve aanpak. En bieden praktische tips of persoonlijke hulp als dat nodig is en helpen we oplossingen te vinden en om zaken weer op orde te krijgen. 

Om hier invulling aan te geven hebben we:

  • Een site ontwikkeld 
  • Een Financieel Fit Team ingezet
  • Een 'Consuminderhuis' opgericht
  • Een webinar georganiseerd en staat de volgende gepland

Het Financieel Fit Team
Het Financieel Fit Team is sinds november 2019 actief in Den Helder. Een team dat met je meedenkt over jouw situatie, je advies geeft en ondersteuning biedt. Zo kan het Financieel Fit Team extra ondersteuning organiseren, bijvoorbeeld bij het ordenen van administratie, doorverwijzen naar hulpverlening door andere organisaties zoals maatschappelijk werk of schuldhulpverlening, informatie geven over voorzieningen en regelingen en adviseren over bijvoorbeeld vaste lasten en inkomen.

Het team helpt mensen bij het vinden van de juiste weg en hulpverlening als er geldzorgen ontstaan, werkt zo veel mogelijk preventief en wil voorkomen dat geldzorgen schulden worden.

 

 

Consuminderhuis 'Het FUNdament'
Binnen “Het FUNdament” leer je hoe je kunt omgaan met weinig geld en wat je in je gedrag kunt veranderen om financieel fit te zijn. Zo krijg je er praktische handvatten aangereikt, maar leer je onder begeleiding ook vooral van elkaar door met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld hoe je eventuele schulden kunt betalen en zelfs kunt sparen. Consuminderen gaat eigenlijk nog een stapje verder dan uitkomen met het inkomen. Het is een manier van leven. Daarom krijgen onderwerpen als gezond eten, biologisch tuinieren, zelf cadeautjes en kleding maken, zelf klussen, sociale contacten onderhouden, uiterlijke verzorging, ontspullen, administratie bijhouden, actief en gezond blijven en duurzaam en milieubewust leven ook ruim aandacht. Niet alleen door erover te praten maar ook door het in praktijk te oefenen.

Win-winsituatie
In het FUNdament is iedereen welkom, je ‘mag er zijn’. Geen beoordeling en veroordeling, maar onvoorwaardelijk stimuleren en ondersteunen wanneer iemand nieuwe wegen in wil slaan. Deelnemen is gratis, maar niet voor niets: als tegenprestatie wordt gevraagd als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Dit werkt activerend en vergroot het zelfvertrouwen. Een win-win situatie dus.

 

 

Financieel Fit op de werkvloer
Met Financieel Fit Den Helder willen we Helderse werkgevers helpen om hun werknemers (weer) geldfit te krijgen. En dat is geen eenvoudige opgave, omdat geldzorgen niet onder één noemer te vangen zijn. Het is een veelkoppig monster omringd door taboe en schaamte. We nemen werknemers graag mee in een bewezen aanpak die hen helpt bij het vroegtijdig signaleren en ondersteunen van medewerkers met geldzorgen. 

Webinar
Donderdag 2 juli gingen Jan Leunis de Beij en Lizzy van der Kooij van Financieel Fit Den Helder tijdens het webinar Financieel Fit op de werkvloer in gesprek met Ben Tap (directeur RPAnhn) en Frido Kraanen (bestuurder Omring) over het effect van geldstress bij medewerkers en de impact daarvan op organisaties. Zij spraken over de belangrijke rol die werkgevers hebben in de aanpak van armoede: zij zijn een belangrijke signaleerder van problematiek en kunnen ervoor zorgen dat hun werknemers eerder de weg naar hulp vinden.

Medewerkers helpen en kosten besparen
Zo werd ingegaan op voorkomende situaties op de werkvloer, op vragen welke aanpak werkt en met welke diensten en services Financieel Fit Den Helder werkgevers kan ondersteunen. Ook gaven de sprekers inzicht in mogelijke besparingen. Wist u bijvoorbeeld dat een werknemer met schulden u als werkgever al gauw 13.000 per jaar kan kosten? En dat er sprake kan zijn van 20% productiviteitsafname en een toename van ziekteverzuim met 7 dagen

Door financiële problemen (eerder) bespreekbaar te maken en mensen uit de armoede te kunnen helpen, help je als werkgever uiteindelijk ook elkaar. En dat niet alleen. Zoals Frido Kraanen het verwoordde “Werkgevers moeten hier gewoon iets mee. We hebben een belang en een verantwoordelijkheid.” 

Heeft u het webinar niet live kunnen meekijken? Kijkt u dan hier de livestream terug. 


Save the date: 6 oktober 2020 bijeenkomst Financieel Fit in De Kampanje 

Leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, voorbeelden vanuit andere organisaties en regio’s. Het webinar gaf u al wat meer inzage in wat u als werkgever kunt doen zoals het eerder signaleren van financiële problematiek en het bespreekbaar maken hiervan. Op 6 oktober praten wij in de Theater Kampanje (Den Helder) hierover graag met u verder. Nadere invulling van het programma en een uitnodiging volgen nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Graag tot dan!