Zijn jouw werknemers hun Geldzorgen De Baas?

Rotterdam Werkgevers en werknemers MD-Café Live 2 September Rotterdam & Online
Zijn jouw werknemers hun Geldzorgen De Baas? Vroegsignaleren en ondersteunen van werknemers met geldzorgen

Moedige Dialoog Rotterdam nodigt ervaringsdeskundigen, werkgevers en experts uit om in gesprek te gaan over vroegsignalering en ondersteuning van werknemers met geldzorgen. Geldzorgen De Baas is een gevalideerde aanpak die werkgevers helpt bij de aanpak voor het vroegtijdig signaleren van werknemers met geldzorgen. Wat voor de één als problematisch voelt, valt voor de ander wel mee. Bewustwording is de eerste stap bij de aanpak van financiële problemen. Maar schaamte en angst zijn drempels om geldzorgen te delen. Hoe kunnen werkgevers eraan bijdragen dat er vertrouwen ontstaat? Daarvoor is het belangrijk dat aangereikte oplossingen werken. Geldzorgen De Baas biedt effectieve methoden die werkgevers en werknemers daadwerkelijk verder helpen. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor de online kennissessie van Moedige Dialoog Rotterdam op 2 september a.s. van 11.30 uur tot 13.00 uur.

We gaan in gesprek met Henk Veldman. Hij is bestuurder bij Moedige Dialoog Nederland en één van de initiatiefnemers van de ontwikkeling van Geldzorgen De Baas. Ook reflecteren ervaringsdeskundigen op Geldzorgen De Baas en delen wat hen geholpen heeft.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat ondersteuning aan werknemers met financiële problemen niet in de weg. Tijdens deze kennissessie bespreken we ook wat er binnen de kaders van de AVG mogelijk is.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de online kennissessie. Moedige Dialoog Rotterdam faciliteert het gesprek. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat werkgevers kennis en ervaringen met elkaar delen. Ook is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De experts gaan graag met jullie in gesprek.

Meld je aan voor de kennissessie via de volgende link.