Wat kan je doen voor medewerkers met geldzorgen?

Salland 22 tm 26 maart
Wij helpen werkgevers die hart hebben voor financieel fitte werknemers. Met de aanpak Geldzorgen de Baas bieden we effectieve oplossingen om financiële problemen voor de werknemer te voorkómen en om kosten voor de werkgever te verlagen.

Ongeveer een derde van alle werkgevers heeft werknemers in dienst met grote geldzorgen. Het loont om werknemers met geldzorgen te ondersteunen.

Moedige Dialoog Salland en KonnecteD vertellen u graag meer over hoe uw medewerkers geldzorgen de baas kunnen worden.

Meer weten? Kijk op: www.moedigedialoog.nl/salland