MD-Café Lokaal Verdienmodel

Voor kwartiermakers 14 juni Online
Hoe kom je tot een duurzaam verdienmodel dat ook nog eens ten dienste staat van het maken van impact.

Tijdens dit MD Café leren we van elkaars ervaringen met het genereren van inkomsten voor je netwerk. Ook gaan we in op het MD Lokaal Partnerschapsmodel, losse onderdelen daarvan en hoe je dit lokaal succesvol kunt inzetten. Bij dit Café is een productontwikkelaar aanwezig die je helpt om commerciëler te kijken naar de kennis, kunde en het netwerk waarover je beschikt, en hoe je dit omzet in waardevolle en verkoopbare diensten met positieve impact.

Tijd: 15.00 - 16.30 uur
Door: Reggy Schutte